EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:308:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 308, 08 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 308
43e jaargang
8 december 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2676/2000 van de Raad van 4 december 2000 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan 1
*Verordening (EG) nr. 2677/2000 van de Raad van 4 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1349/2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europa-overeenkomst met Estland 7
Verordening (EG) nr. 2678/2000 van de Commissie van 7 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 2679/2000 van de Commissie van 7 december 2000 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 13
*Verordening (EG) nr. 2680/2000 van de Commissie van 7 december 2000 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 19
Verordening (EG) nr. 2681/2000 van de Commissie van 7 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 20
Verordening (EG) nr. 2682/2000 van de Commissie van 7 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000 21
Verordening (EG) nr. 2683/2000 van de Commissie van 7 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2317/2000 22
Verordening (EG) nr. 2684/2000 van de Commissie van 7 december 2000 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000 23
Verordening (EG) nr. 2685/2000 van de Commissie van 7 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/772/EC
*Besluit van de Raad van 4 december 2000 houdende benoeming van een Oostenrijks plaatsvervanger van het Comité van de Regio's 25
Commissie
//
*Reglement van orde van de Commissie (C(2000) 3614) 26
2000/773/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 november 2000 tot goedkeuring van de bewakingsprogramma's ten aanzien van BSE die de lidstaten voor 2001 hebben ingediend en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3448) 35
2000/774/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 november 2000 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten en voor de preventie van zoönosen die de lidstaten voor het jaar 2001 hebben ingediend (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3639) 39
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top