EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:278:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 278, 31 oktober 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 278
43e jaargang
31 oktober 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2408/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2409/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 3
*Verordening (EG) nr. 2410/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit 5
*Verordening (EG) nr. 2411/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2015/2000 inzake de stopzetting van de visserij op Noorse garnalen door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 7
Verordening (EG) nr. 2412/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in oktober 2000 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 8
Verordening (EG) nr. 2413/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in oktober 2000 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 10
Verordening (EG) nr. 2414/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in oktober 2000 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 509/97 11
Verordening (EG) nr. 2415/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in oktober 2000 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije 12
Verordening (EG) nr. 2416/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 14
Verordening (EG) nr. 2417/2000 van de Commissie van 30 oktober 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/662/EC
*Besluit nr. 2/2000 van de Associatieraad EU-Slowakije van 24 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Slowakije aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding en onderwijs 17
2000/663/EC
*Besluit nr. 4/2000 van de Associatieraad EU-Letland van 9 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Letland aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf 21
2000/664/EC
*Besluit van de Raad van 23 oktober 2000 tot wijziging van Besluit 2000/265/EG houdende vaststelling van een financieel reglement met betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de overeenkomsten die deze sluit namens bepaalde lidstaten met betrekking tot de installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving, "SISNET" 24
2000/665/EC
*Beschikking van de Raad van 23 oktober 2000 houdende verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 82/530/EEG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd de autoriteiten van het eiland Man toe te staan een stelsel van bijzondere invoervergunningen toe te passen voor schapenvlees en rundlvees 25
Commissie
2000/666/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vogels, met uitzondering van pluimvee, alsmede van quarantainevoorschriften (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3012) (1) 26
2000/667/EC
*Besluit van de Commissie van 20 oktober 2000 tot beëindiging van de onderzoekprocedure in verband met wijzigingen door de Verenigde Staten van Amerika van hun oorsprongsregels voor textielproducten en kledingartikelen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3070) 35

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1522/2000 van de Raad van 10 juli 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van synthetische stapelvezels van polyester uit Australië, Indonesië en Thailand en tot definitieve inning van het voorlopige recht (PB L 175 van 14.7.2000) 39
Rectificatie van Aanbeveling ECB/2000/10 van de Europese Centrale Bank van 5 oktober 2000 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (PB L 259 van 13.10.2000) 39
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top