EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:230:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 230, 12 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 230
43e jaargang
12 september 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1922/2000 van de Commissie van 11 september 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1923/2000 van de Commissie van 11 september 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1490/2000 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 250272 ton te verhogen 3
*Verordening (EG) nr. 1924/2000 van de Commissie van 11 september 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad wat betreft de verlening van de specifieke erkenning aan producentenorganisaties in de visserijsector ter verbetering van de kwaliteit van hun producten 5
*Verordening (EG) nr. 1925/2000 van de Commissie van 11 september 2000 tot vaststelling van de ontstaansfeiten van de wisselkoersen die moeten worden toegepast voor de berekening van bepaalde bedragen die gelden in het kader van de mechanismen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur 7
*Verordening (EG) nr. 1926/2000 van de Commissie van 11 september 2000 betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 1999 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/539/EC
*Besluit nr. 2/2000 van de Associatieraad EU-Roemenië van 17 juli 2000 tot verlenging met vijf jaar van de periode tijdens welke alle door Roemenië toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit dat Roemenië wordt gelijkgesteld met de streken bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 13
Commissie
2000/540/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 september 2000 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor een grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van RH-7281 (zoxamide), B-41; E-187 (milbemectin), BAS500F (pyraclostrobin) en AEF130360 (foramsulfuron) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2285) 14
2000/541/EC
*Besluit van de Commissie van 6 september 2000 inzake criteria voor de beoordeling van nationale plannen overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 1999/13/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2473) 16

Rectificaties
Rectificatie van Besluit 2000/144/GBVB van de Raad van 14 februari 2000 tot instelling van het militair interimorgaan (PB L 49 van 22.2.2000) 20
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top