EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:117:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 117, 18 mei 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 117
43e jaargang
18 mei 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 1031/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2000 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma "Jeugd" 1
Verordening (EG) nr. 1032/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 1033/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 39e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 13
Verordening (EG) nr. 1034/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 14
Verordening (EG) nr. 1035/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 16
Verordening (EG) nr. 1036/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2198/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 5350068 ton te verhogen 18
Verordening (EG) nr. 1037/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1018/2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 20
Verordening (EG) nr. 1038/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Marokko 22
Verordening (EG) nr. 1039/2000 van de Commissie van 17 mei 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/337/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 februari 2000 betreffende de overheidssteun die Italië voornemens is te verlenen aan Fiat Auto SpA voor haar fabriek te Rivalta (Turijn) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 487) (1) 26
2000/338/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 april 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/222/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1016) (1) 32

Rectificaties
Rectificatie van Aanbeveling 2000/304/EG van de Commissie van 13 april 2000 betreffende de vermindering van de CO2-uitstoot van personenauto's (JAMA) (PB L 100 van 20.4.2000) 38
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1029/2000 van de Commissie van 16 mei 2000 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee (PB L 116 van 17.5.2000) 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top