EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:109:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 109, 06 mei 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 109
43e jaargang
6 mei 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 949/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 950/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand april 2000 3
*Verordening (EG) nr. 951/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling en tijdelijke invoer) tijdens het tweede semester 2000 5
Verordening (EG) nr. 952/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 50000 ton zachte tarwe die in het bezit is van het Belgische interventiebureau 6
Verordening (EG) nr. 953/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2079/1999, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 2150216 ton te verhogen 7
Verordening (EG) nr. 954/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, als bedoeld in artikel 6 B van Verordening (EG) nr. 1222/94 9
Verordening (EG) nr. 955/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 10
Verordening (EG) nr. 956/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2176/1999 11
Verordening (EG) nr. 957/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2177/1999 12
Verordening (EG) nr. 958/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2178/1999 13
Verordening (EG) nr. 959/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2179/1999 14
Verordening (EG) nr. 960/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2180/1999 15
*Verordening (EG) nr. 961/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 16
Verordening (EG) nr. 962/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 925/2000 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelproducten en vaststelling van de mate waarin op nog niet afgewikkelde aanvragen voor uitvoercertificaten kan worden ingegaan 23
Verordening (EG) nr. 963/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 24
Verordening (EG) nr. 964/2000 van de Commissie van 5 mei 2000 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 26
*Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame 29

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 871/2000 van de Commissie van 28 april 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen (PB L 104 van 29.4.2000) 43
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top