EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:055:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 55, 29 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 55
43e jaargang
29 februari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 448/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 449/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië, Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en Thailand en houdende aanvaarding van de door een producent/exporteur in Tsjechië aangeboden verbintenis 3
Verordening (EG) nr. 450/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2698/1999 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 24
*Verordening (EG) nr. 451/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 houdende bepalingen voor de uitvoering van de tweede en de derde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 25
*Verordening (EG) nr. 452/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 betreffende de toepassing van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de kwaliteitsbeoordeling van loonkostenstatistieken betreftVoor de EER relevante tekst (1) 53
Verordening (EG) nr. 453/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden 59
Verordening (EG) nr. 454/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 61
Verordening (EG) nr. 455/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 63
Verordening (EG) nr. 456/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 65

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/169/EC
*Besluit van de Raad van 25 februari 2000 houdende verlenging van Besluit 91/482/EEG betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap 67
Commissie
2000/170/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 februari 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 367) (1) 68
2000/171/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 2000 tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in OostenrijkVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 375) (1) 70
2000/172/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 2000 houdende wijziging van Beschikking 95/473/EG tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in FrankrijkVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 377) (1) 71
2000/173/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 2000 houdende wijziging van Beschikking 95/124/EG tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in DuitslandVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 378) (1) 74
2000/174/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 2000 tot goedkeuring van het door Frankrijk voor het bedrijf Sources de la Fabrique ingediende programma met betrekking tot infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemieVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 379) (1) 77
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 28 februari 2000 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 1999/522/GBVB van de Raad betreffende het opzetten van de structuren voor de missie van de Verenigde Naties in Kosovo (Unmik) 78
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top