EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:267:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 267, 15 oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 267
42e jaargang
15 oktober 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 11 oktober 1999 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2175/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
Verordening (EG) nr. 2176/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 4
Verordening (EG) nr. 2177/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion 7
Verordening (EG) nr. 2178/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in Europa 10
Verordening (EG) nr. 2179/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen 13
Verordening (EG) nr. 2180/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 16
*Verordening (EG) nr. 2181/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de geraamde olijfolieproductie en van het bedrag van de productiesteun per eenheid dat mag worden voorgeschoten 19
*Verordening (EG) nr. 2182/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1685/95 tot instelling van een regeling voor de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector en Verordening (EEG) nr. 3388/81 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de wijnsector 21
*Verordening (EG) nr. 2183/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen evenals de coëfficiënt voor de berekening van de aanvullende heffing in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1998/1999 23
Verordening (EG) nr. 2184/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 inzake de opening van een tariefcontingent bij invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Estland, die zijn verkregen door verwerking van in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten 25
Verordening (EG) nr. 2185/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1407/1999 tot vaststelling van de hoogte van de van 1 juli tot en met 31 december 1999 bij invoer in de Gemeenschap van onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen in het kader van de overeenkomsten met Estland, Letland en Litouwen toe te passen verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten 27
Verordening (EG) nr. 2186/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 28
Verordening (EG) nr. 2187/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 36
Verordening (EG) nr. 2188/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/1999 39
Verordening (EG) nr. 2189/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/1999 40
Verordening (EG) nr. 2190/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1707/1999 41
Verordening (EG) nr. 2191/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/1999 42
Verordening (EG) nr. 2192/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 43
Verordening (EG) nr. 2193/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 45
Verordening (EG) nr. 2194/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 47
Verordening (EG) nr. 2195/1999 van de Commissie van 14 oktober 1999 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 49

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/671/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 1998 betreffende door Duitsland aan de onderneming Riedel-de Haën AG verleende steunVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4566) (1) 51

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1749/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96, wat de subindexcijfers van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (PB L 214 van 13.8.1999) 59
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2085/1999 van de Commissie van 30 september 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen (PB L 256 van 1.10.1999) 59
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2086/1999 van de Commissie van 30 september 1999 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de restitutie voor de landbouwproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen (PB L 256 van 1.10.1999) 59
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2087/1999 van de Commissie van 30 september 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen (PB L 256 van 1.10.1999) 60
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2088/1999 van de Commissie van 30 september 1999 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen (PB L 256 van 1.10.1999) 60
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2137/1999 van de Commissie van 7 oktober 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen (PB L 262 van 8.10.1999) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top