EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:245:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 245, 17 september 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 245
42e jaargang
17 september 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1976/1999 van de Raad van 13 september 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2717/93 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van ferrochroom met een koolstofgehalte van ten hoogste 0,5 gewichtspercent (ferrochroom met laag koolstofgehalte), van oorsprong uit Kazachstan, de Oekraïne en Rusland 1
*Verordening (EG) nr. 1977/1999 van de Commissie van 15 september 1999 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw/schelvis door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren 3
*Verordening (EG) nr. 1978/1999 van de Commissie van 15 september 1999 inzake de stopzetting van de visserij op schol door vaartuigen die de vlag van Ierland voeren 4
Verordening (EG) nr. 1979/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 1980/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 7
Verordening (EG) nr. 1981/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 15
Verordening (EG) nr. 1982/1999 van de Commissie van 16 september 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 18
Verordening (EG) nr. 1983/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/1999 21
Verordening (EG) nr. 1984/1999 van de Commissie van 16 september 1999 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1758/1999 22
Verordening (EG) nr. 1985/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1707/1999 23
Verordening (EG) nr. 1986/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/1999 24
Verordening (EG) nr. 1987/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 25
Verordening (EG) nr. 1988/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 27
Verordening (EG) nr. 1989/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 29
Verordening (EG) nr. 1990/1999 van de Commissie van 16 september 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 31

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/619/EC
*Besluit nr. 3/1999 van de Associatieraad van de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, van 4 juni 1999 tot wijziging, door de instelling van een gemengd raadgevend comité, van Besluit nr. 1/94 tot vaststelling van het regelement van orde van de Associatieraad 33
1999/620/EC
*Besluit nr. 3/1999 van de Associatieraad EU-Roemenië van 30 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Roemenië aan communautaire programma's op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002) en op het gebied van onderzoek en onderwijs (1998-2002) 35
Verklaring van Roemenië en de Gemeenschap 42
1999/621/EC
*Besluit nr. 3/1999 van de Associatieraad EU-Hongarije van 12 juli 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Hongarije aan communautaire programma's op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002) en op het gebied van onderzoek en onderwijs (1998-2002) 43
Verklaring van Hongarije en de Gemeenschap 50
Commissie
1999/622/EC, EURATOM
*Beschikking van de Commissie van 8 september 1999 over de behandeling van BTW-teruggaven aan niet-belastingplichtige eenheden en aan belastingplichtige eenheden voor vrijgestelde handelingen bij de uitvoering van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprijzenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2533) (1) 51
1999/623/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 september 1999 tot wijziging van Beschikking 1999/293/EG houdende vaststelling van beschermende maatregelen in verband met bluetongue in sommige delen van het grondgebied van GriekenlandVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2902) (1) 52
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 16 september 1999 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Indonesië 53
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top