EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:184:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 184, 17 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 184
42e jaargang
17 juli 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1556/1999 van de Raad van 12 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 47/1999 betreffende een regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten van oorsprong uit Taiwan 1
Verordening (EG) nr. 1557/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 1558/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 243e inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 1559/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 207e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 6
Verordening (EG) nr. 1560/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 35e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 7
Verordening (EG) nr. 1561/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1999 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land 9
Verordening (EG) nr. 1562/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 10
Verordening (EG) nr. 1563/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1758/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe van bakkwaliteit uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1450000 ton te verhogen 11
*Verordening (EG) nr. 1564/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1999/2000 en van de compenserende heffing bij niet-inachtneming van deze prijs 13
*Verordening (EG) nr. 1565/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor niet-verwerkte rozijnen en krenten 16
*Verordening (EG) nr. 1566/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 194/97 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelenVoor de EER relevante tekst (1) 17
Verordening (EG) nr. 1567/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 18
Verordening (EG) nr. 1568/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 20

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/468/EC
*Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 23
Commissie
1999/469/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot producten voor beton, mortel en injectiespecieVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1480) (1) 27
1999/470/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot bouwlijmVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1478) (1) 32
1999/471/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot voorzieningen voor ruimteverwarmingVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1479) (1) 37
1999/472/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot buizen, reservoirs en toebehoren die niet met voor menselijke consumptie bestemd water in contact komenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1482) (1) 42

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2820/98 van de Raad van 21 december 1998 houdende toepassing, voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001, van een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties (PB L 357 van 30.12.1998) 50
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top