EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:214:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 214, 31 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 214
41e jaargang
31 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 1686/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma „Europees vrijwilligerswerk voor jongeren” 1
*Verordening (EG) nr. 1687/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1749/96 van de Commissie ten aanzien van de goederen- en dienstendekking van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen 12
*Verordening (EG) nr. 1688/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1749/96 van de Commissie ten aanzien van de dekking, geografisch en wat de populatie betreft, van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen 23
Verordening (EG) nr. 1689/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 25
Verordening (EG) nr. 1690/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 186e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 27
Verordening (EG) nr. 1691/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de veertiende bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 28
Verordening (EG) nr. 1692/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 30
Verordening (EG) nr. 1693/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 38
Verordening (EG) nr. 1694/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 40
Verordening (EG) nr. 1695/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 42
*Verordening (EG) nr. 1696/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 884/98 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap 43
Verordening (EG) nr. 1697/98 van de Commissie van 30 juli 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 46
Verordening (EG) nr. 1698/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 50
Verordening (EG) nr. 1699/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 52
Verordening (EG) nr. 1700/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 54
Verordening (EG) nr. 1701/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 55
Verordening (EG) nr. 1702/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1445/98 56
Verordening (EG) nr. 1703/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 57
Verordening (EG) nr. 1704/98 van de Commissie van 30 juli 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1998 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 1926/96 van de Raad voor Estland, Letland en Litouwen 60

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/478/EC
*Besluit van de Commissie van 29 juli 1998 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van karmijnzuur uit Peru (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2410) 61
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top