EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:142:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 142, 14 mei 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 142
41e jaargang
14 mei 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen 1
Verordening (EG) nr. 995/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 996/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 7
Verordening (EG) nr. 997/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 9
Verordening (EG) nr. 998/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 38e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1408/97 11
*Verordening (EG) nr. 999/98 van de Commissie van 12 mei 1998 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 12
*Verordening (EG) nr. 1000/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 18
*Verordening (EG) nr. 1001/98 van de Commissie van 13 mei 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 536/93 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten 22
*Verordening (EG) nr. 1002/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van ruw, niet gelegeerd magnesium van oorsprong uit de Volksrepubliek China 24
Verordening (EG) nr. 1003/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees 34
Verordening (EG) nr. 1004/98 van de Commissie van 13 mei 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/325/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 april 1998 betreffende het werkprogramma 1998 inzake het eiwitgehalte van de voornaamste zuivelproducten (1) 39

Mededeling aan de lezers s3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top