EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 77, 14 maart 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 77
41e jaargang
14 maart 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 576/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 1998 tot wijziging van Besluit 819/95/EG tot instelling van het communautaire actieprogramma Socrates 1
*Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap 3
Verordening (EG) nr. 578/98 van de Commissie van 13 maart 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 579/98 van de Commissie van 13 maart 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/97 10
Verordening (EG) nr. 580/98 van de Commissie van 13 maart 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2098/97 11
Verordening (EG) nr. 581/98 van de Commissie van 13 maart 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2095/97 12
Verordening (EG) nr. 582/98 van de Commissie van 13 maart 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2096/97 13
*Verordening (EG) nr. 583/98 van de Commissie van 13 maart 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2641/88 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor het gebruik van druiven, druivenmost en geconcentreerde druivenmost met het oog op de bereiding van druivensap 14
Verordening (EG) nr. 584/98 van de Commissie van 13 maart 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de vijfde bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 17
Verordening (EG) nr. 585/98 van de Commissie van 13 maart 1998 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2094/97 19
Verordening (EG) nr. 586/98 van de Commissie van 13 maart 1998 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 199e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 20
Verordening (EG) nr. 587/98 van de Commissie van 13 maart 1998 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelproducten 22
Verordening (EG) nr. 588/98 van de Commissie van 13 maart 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 24
Verordening (EG) nr. 589/98 van de Commissie van 13 maart 1998 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen 26
Verordening (EG) nr. 590/98 van de Commissie van 13 maart 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 28
Verordening (EG) nr. 591/98 van de Commissie van 13 maart 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit 31
Verordening (EG) nr. 592/98 van de Commissie van 13 maart 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit 32
Verordening (EG) nr. 593/98 van de Commissie van 13 maart 1998 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 33
*Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven 36
*Tweeëntwintigste Richtlijn 98/16/EG van de Commissie van 5 maart 1998 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1) 44

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/202/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 1998 tot machtiging van Italië om de voorwaarden van artikel 4, punt A, van Richtlijn 64/433/EEG toe te passen op bepaalde slachthuizen die niet meer dan 2000 grootvee-eenheden per jaar behandelen (1) 47
98/203/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 maart 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/660/EG tot vaststelling van het jaarplan voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 1998 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap 53
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top