EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:350:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 350, 20 december 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 350
40e jaargang
20 december 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) Nr. 2569/97 van de Commissie van 19 december 1997 betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

1

 

*

Verordening (EG) Nr. 2570/97 van de Commissie van 19 december 1997 betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

2

 

*

Verordening (EG) Nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen

3

 

*

Verordening (EG) Nr. 2572/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling voor het visseizoen 1998 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad genoemde visserijproducten (1)

36

 

*

Verordening (EG) Nr. 2573/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 1998 (1)

46

 

*

Verordening (EG) Nr. 2574/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 1998 (1)

55

 

*

Verordening (EG) Nr. 2575/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 1998 (1)

57

 

*

Verordening (EG) Nr. 2576/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde voor het visseizoen 1998 voor de uit de markt genomen visserijproducten voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot (1)

58

 

*

Verordening (EG) Nr. 2577/97 van de Commissie van 16 december 1997 betreffende de invoer van bepaalde textielproducten van oorsprong uit de Russische Federatie

60

  

VERORDENING (EG) Nr. 2578/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

65

  

VERORDENING (EG) Nr. 2579/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/97

67

  

VERORDENING (EG) Nr. 2580/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2098/97

68

  

VERORDENING (EG) Nr. 2581/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2096/97

69

  

VERORDENING (EG) Nr. 2582/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2095/97

70

  

VERORDENING (EG) Nr. 2583/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

71

  

VERORDENING (EG) Nr. 2584/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

73

  

VERORDENING (EG) Nr. 2585/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

75

  

VERORDENING (EG) Nr. 2586/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

77

  

VERORDENING (EG) Nr. 2587/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

79

  

VERORDENING (EG) Nr. 2588/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

81

  

VERORDENING (EG) Nr. 2589/97 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1997 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

83

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

97/850/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door Luxemburg ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

86

  

97/851/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door Luxemburg ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

88

  

97/852/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door Luxemburg ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

89

  

97/853/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door België ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de teksten in de Franse en Nederlandse taal zijn authentiek)

90

  

97/854/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door België ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

91

  

97/855/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door België ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

92

  

97/856/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door Italië ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

93

  

97/857/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

94

  

97/858/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

95

  

97/859/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door het Verenigd Koninkrijk ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

96

  

97/860/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 3 december 1997 betreffende het door Spanje ingediende verzoek om ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 2, onder c), van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

97

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top