EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:210:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 210, 20 augustus 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 210
39e jaargang
20 augustus 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 1654/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1655/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 inzake de levering van granen als voedselhulp

4

  

VERORDENING (EG) Nr. 1656/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 inzake de levering van bijvoeding op basis van granen als voedselhulp

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1657/96 van de Commissie van 19 augustus 1996 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 1997 op bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 1658/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 1659/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 houdende rectificatie van de Verordeningen (EG) nr. 843/96 en (EG) nr. 855/96 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 1660/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1423/96 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 1661/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1487/96 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 1662/96 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

23

 

*

Richtlijn 96/44/EG van de Commissie van 1 juli 1996 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (1)

25

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/509/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 juli 1996 tot vaststelling van genealogische en zoötechnische voorschriften voor de invoer van sperma van bepaalde dieren (1)

47

  

96/510/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 juli 1996 tot vaststelling van de stamboek- en fokkerijcertificaten voor de invoer van fokdieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan (1)

53

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top