EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:148:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 148, 21 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 148
39e jaargang
21 juni 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1108/96 van de Commissie van 20 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1445/76 houdende vaststelling van de lijst van de verschillende rassen von Lolium perenne L.

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1109/96 van de Commissie van 20 juni 1996 tot aanpassing, in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten, van de totale hoeveelheid voor Denemarken en van de noot met betrekking tot Duitsland onder de tabel

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1110/96 van de Commissie van 20 juni 1996 tot vaststelling, voor het tweede halfjaar van 1996, van maatregelen voor het beheer van de invoer van bepaalde categorieën levende runderen

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1111/96 van de Commissie van 20 juni 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het derde kwartaal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen (1)

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1112/96 van de Commissie van 20 juni 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van de specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelprodukten

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1113/96 van de Commissie van 20 juni 1996 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

26

 

*

Verordening (EG) nr. 1114/96 van de Commissie van 20 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1600/95 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector melk en zuivelprodukten

32

  

VERORDENING (EG) Nr. 1115/96 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 1996 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

36

  

VERORDENING (EG) Nr. 1116/96 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

39

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Europees Parlement

  

96/377/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1994 betreffende de afdelingen I - Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie, V - Rekenkamer en VI - Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio's

41

  

RESOLUTIE houdende de opmerkingen die een onderdeel vormen van het besluit tot verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1994

44

  

96/378/EGKS:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor het beheer van de EGKS in het begrotingsjaar 1994

50

  

96/379/EG:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1994

54

  

96/380/EG:

 
 

*

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Commissie geen kwijting wordt verleend voor het financiële beheer van de Europese Ontwikkelingsfondsen in het begrotingsjaar 1994

56

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1102/96 van de Commissie van 19 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1474/95 en tot vaststelling van de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor de aanvragen die worden ingediend in de periode die op 15 mei 1996 ingaat (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 146 van 20 juni 1996)

58

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top