EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:146:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 146, 20 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 146
39e jaargang
20 juni 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1096/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 1097/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1996 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 44e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1813/95

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 1098/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1996 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1099/96 van de Commissie van 19 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de bezette gebieden, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1100/96 van de Commissie van 19 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2224/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met hop

28

 

*

Verordening (EG) nr. 1101/96 van de Commissie van 19 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2225/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met hop

29

 

*

Verordening (EG) nr. 1102/96 van de Commissie van 19 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1474/95 en tot vaststelling van de hoeveelheden die beschikbaar zijn voor de aanvragen die worden ingediend in de periode die op 15 mei 1996 ingaat

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 1103/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

32

  

VERORDENING (EG) Nr. 1104/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

34

  

VERORDENING (EG) Nr. 1105/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen

36

  

VERORDENING (EG) Nr. 1106/96 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1996 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst

39

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/369/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 13 maart 1996 betreffende een fiscale steunmaatregel in de vorm van een afschrijvingsregeling ten behoeve van de Duitse luchtvaartmaatschappijen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (1)

42

  

96/370/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 7 juni 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 februari 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

49

  

96/371/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 7 juni 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 maart 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

50

  

96/372/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 7 juni 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 april 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

52

  

96/373/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 7 juni 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 mei 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

54

  

96/374/EG, EGKS, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 7 juni 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juni 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

56

  

96/375/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juni 1996 betreffende communautaire proeven en tests op teeltmateriaal en plantgoed van bepaalde soorten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad

58

  

96/376/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juni 1996 betreffende communautaire proeven en tests op teeltmateriaal en plantgoed van bepaalde soorten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 91/682/EEG van de Raad

59

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top