EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 77, 27 maart 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 77
39e jaargang
27 maart 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 515/96 VAN DE RAAD van 25 maart 1996 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2674/94 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van furazolidoon van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 516/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 96/96 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 50 000 ton gerst uit Duitse interventievoorraden met het oog op verwerking in Griekenland

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 517/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 94/96 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 80 000 ton rogge uit Deense interventievoorraden met het oog op verwerking in Spanje

4

  

VERORDENING (EG) Nr. 518/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 97/96 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 89 000 ton gerst uit Deense interventievoorraden met het oog op verwerking op Sardinië

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 519/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 98/96 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 320 000 ton rogge uit Duitse interventievoorraden met het oog op verwerking in Spanje

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 520/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/96 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 180 000 ton gerst uit Duitse interventievoorraden met het oog op verwerking in Spanje

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 521/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Israël

8

 

*

Verordening (EG) nr. 522/96 van de Commissie van 26 maart 1996 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen, en wijziging van Verordening (EG) nr. 529/95 houdende verlenging van de termijn na afloop waarvan artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet worden toegepast op de invoer uit bepaalde derde landen

10

 

*

Verordening (EG) nr. 523/96 van de Commissie van 26 maart 1996 tot aanpassing van het maximaal toegestane visserijinspanningsniveau voor sommige visserijtakken

12

 

*

Verordening (EG) nr. 524/96 van de Commissie van 26 maart 1996 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 1995 in de handel gebrachte bananen uit de Gemeenschap, en van het bedrag per eenheid van de voorschotten voor 1996, en houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1858/93 voor wat de termijn voor de betaling van het steundsaldo betreft

14

  

VERORDENING (EG) Nr. 525/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 526/96 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

18

 

*

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

20

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/230/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 maart 1996 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's

29

  

96/231/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 maart 1996 houdende benoeming van twee plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

30

  

Commissie

  

96/232/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 13 maart 1996 houdende de regeling voor een communautair vergelijkend onderzoek van pootaardappelen krachtens Richtlijn 66/403/EEG betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen

31

  

96/233/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 maart 1996 tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Denemarken (1)

33

  

96/234/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 maart 1996 inzake de organisatie van bijscholingsstages in Ierland voor personeel uit de veterinaire sector (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

35

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# VERORDENING (EG) Nr. 3009/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

42

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top