EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:034:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 34, 13 februari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 34
39e jaargang
13 februari 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 256/96 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1996 inzake de levering van granen als voedselhulp

1

 

*

Verordening (EG) nr. 257/96 van de Commissie van 12 februari 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3388/81 en (EEG) nr. 1442/88 wat betreft bepaalde bedragen waarvan de waarden in ecu zijn aangepast in verband met de afschaffing van de correctiefactor voor de landbouwomrekeningskoersen

11

 

*

Verordening (EG) nr. 258/96 van de Commissie van 12 februari 1996 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke maatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee wat de specifieke regeling voor de voorziening met gedroogde voedergewassen betreft

12

 

*

Verordening (EG) nr. 259/96 van de Commissie van 12 februari 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3478/92 en (EG) nr. 1066/95 betreffende de sector ruwe tabak ten aanzien van de afstand van rechten en de aanvullende overeenkomsten bij teeltcontracten

14

 

*

Verordening (EG) nr. 260/96 van de Commissie van 12 februari 1996 tot wijziging van de verordeningen in de suikersector waarbij vóór 1 februari 1995 bepaalde prijzen en bedragen zijn vastgesteld waarvan de waarden in ecu zijn aangepast als gevolg van de afschaffing van de correctiefactor voor de landbouwomrekeningskoersen

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 261/96 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1996 inzake de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop van zachte tarwe van bakkwaliteit uit de voorraden van het Franse en het Duitse interventiebureau voor uitvoer naar sommige ACS-landen gedurende het verkoopseizoen 1995/1996

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 262/96 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 263/96 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1996 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van grootbloemige rozen van oorsprong uit Marokko

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 264/96 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1996 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde kaassoorten, die in januari 1996 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Europa-Overeenkomsten

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 265/96 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

31

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

96/147/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 januari 1996 inzake de sluiting van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

33

  

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

34

 

*

Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

37

  

Commissie

  

96/148/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 juli 1995 betreffende de door Frankrijk naar aanleiding van de blokkade van het Franse wegennet in 1992 vastgestelde maatregelen (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

38

  

96/149/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 2 februari 1996 betreffende de erkenning van de Ierse norm IS310: First Edition tot vaststelling van de specificaties voor milieubeheersystemen, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad (1)

42

  

96/150/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 2 februari 1996 betreffende de erkenning van de Britse norm BS7750: 1994 tot vaststelling van de specificaties voor milieubeheersystemen, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad (1)

44

  

96/151/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 2 februari 1996 betreffende de erkenning van de Spaanse norm UNE 77-801(2)-94 tot vaststelling van de specificaties voor milieubeheersystemen, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad (1)

46

  

96/152/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 2 februari 1996 betreffende de Finse steunmaatregelen in de sector zaaigraan (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek)

48

  

96/153/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 februari 1996 tot machtiging van de Lid-Staten om ten aanzien van Nederland tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Thrips palmi Karny

49

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top