EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 19, 25 januari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 19
39e jaargang
25 januari 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 102/96 van de Raad van 22 januari 1996 tot verlenging van de maatregelen bedoeld in bijlage I van Verordening (EG) nr. 1416/95 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten in 1995 voor bepaalde verwerkte landbouwprodukten

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 103/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

2

  

VERORDENING (EG) Nr. 104/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 25e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1813/95

4

  

VERORDENING (EG) Nr. 105/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

5

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 106/96 VAN DE COMMISSIE van 23 januari 1996 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 107/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 met betrekking tot de afgifte op 30 januari 1996 van invoercertificaten voor produkten uit de sector schape- en geitevlees op grond van de in het kader van de GATT/WTO vastgestelde algemene tariefcontingenten

13

 

*

Verordening (EG) nr. 108/96 van de Commissie van 24 januari 1996 tot opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van 200 000 ton in het kader van Verordening (EG) nr. 2742/95 overgedragen graan dat in het bezit is van het Spaanse interventiebureau

14

 

*

Verordening (EG) nr. 109/96 van de Commissie van 24 januari 1996 tot instelling van een regeling voor de invoer van druivesap en -most van herkomst uit derde landen

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 110/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 180 000 ton gerst uit Duitse interventievoorraden met het oog op verwerking in Spanje

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 111/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor 20 000 ton gerst uit Finse interventievoorraden met het oog op verwerking in Spanje

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 112/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde produkten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten Overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het tweede kwartaal van 1996

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 113/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector eieren, die in januari 1996 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1474/95

29

  

VERORDENING (EG) Nr. 114/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde produkten uit de sector suiker

31

  

VERORDENING (EG) Nr. 115/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

33

  

VERORDENING (EG) Nr. 116/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

34

  

VERORDENING (EG) Nr. 117/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Marokko

36

  

VERORDENING (EG) Nr. 118/96 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 1996 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelprodukten en vaststelling van de mate waarin op nog niet afgewikkelde aanvragen voor uitvoercertificaten kan worden ingegaan

38

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/78/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 januari 1996 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving en de registratie van paardachtigen in de stamboeken voor de fokkerij (1)

39

  

96/79/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 tot vaststelling van de fokkerijcertificaten voor sperma, eicellen en embryo's van geregistreerde paardachtigen (1)

41

  

96/80/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 tot vaststelling van het model van het stamboekcertificaat voor eicellen van fokrunderen en van de op dat certificaat te vermelden gegevens (1)

50

  

96/81/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 tot wijziging van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG en 94/467/EG betreffende de categorieën mannelijke paardachtigen waarvoor de eisen ten aanzien van equiene virusarteritis van toepassing zijn (1)

53

  

96/82/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 tot wijziging van de Beschikkingen 93/196/EEG en 93/197/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van voor de slacht bestemde paardachtigen, van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen, ten aanzien van piroplasmose (1)

56

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EG) nr. 2651/95 van de Raad van 23 oktober 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3282/94 tot verlenging in 1995 van de geldigheidsduur van de Verordeningen (EEG) nr. 3833/90, (EEG) nr. 3835/90 en (EEG) nr. 3900/91 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties van oorsprong uit ontwikkelingslanden

57

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# VERORDENING (EG) Nr. 39/96 VAN DE COMMISSIE van 12 januari 1996 tot vaststelling, voor het eerste halfjaar van 1996, van bepaalde uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent voor levende runderen met een gewicht van 160 tot 300 kg, van oorsprong uit bepaalde derde landen

57

  

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 73/96 van de Commissie van 18 januari 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout (PB nr. L 14 van 19. 1. 1996)

57

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top