EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:312:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 312, 23 december 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 312
38e jaargang
23 december 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2989/95 van de Raad van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

5

 

*

Verordening (EG) nr. 2990/95 van de Raad van 18 december 1995 tot vaststelling van de compenserende steun in verband met aanzienlijke verlagingen van de landbouwomrekeningskoersen vóór 1 juli 1996

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2991/95 van de Commissie van 19 december 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 334/93 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit produktie genomen grond voor de produktie van grondstoffen voor de vervaardiging, in de Gemeenschap, van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde produkten

9

 

*

Verordening (EG) nr. 2992/95 van de Commissie van 19 december 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1863/90 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad inzake de door de Lid- Staten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG

11

 

*

Verordening (EG) nr. 2993/95 van de Commissie van 19 december 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1518/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1418/76 en (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor verwerkte produkten op basis van granen en rijst en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

25

 

*

Verordening (EG) nr. 2994/95 van de Commissie van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

26

 

*

Verordening (EG) nr. 2995/95 van de Commissie van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3254/93 voor wat de specifieke regeling voor de voorziening met bepaalde soorten groenten en fruit ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor 1996 betreft

28

 

*

Verordening (EG) nr. 2996/95 van de Commissie van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

31

 

*

Verordening (EG) nr. 2997/95 van de Commissie van 20 december 1995 tot instelling van een voorlopig anti- dumpingrecht op de invoer van ruw magnesium van oorsprong uit Rusland en Oekraïne

37

 

*

Verordening (EG) nr. 2998/95 van de Commissie van 20 december 1995 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1912/92, (EEG) nr. 1913/92, (EEG) nr. 2254/92, (EEG) nr. 2255/92, (EEG) nr. 2312/92 en (EEG) nr. 1148/93 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden, de Azoren, Madeira en de Franse overzeese departementen met produkten van de sector rundvlees, wat betreft het bedrag van de steun

50

  

VERORDENING (EG) Nr. 2999/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

59

  

VERORDENING (EG) Nr. 3000/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

61

  

VERORDENING (EG) Nr. 3001/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

63

  

VERORDENING (EG) Nr. 3002/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

65

  

VERORDENING (EG) Nr. 3003/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

67

  

VERORDENING (EG) Nr. 3004/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

69

  

VERORDENING (EG) Nr. 3005/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen voor uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee kan worden voldaan

71

  

VERORDENING (EG) Nr. 3006/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

72

  

VERORDENING (EG) Nr. 3007/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

74

  

VERORDENING (EG) Nr. 3008/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

76

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/550/EG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van de Raad van 18 december 1995 houdende benoeming van leden van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

78

  

Commissie

  

95/551/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 29 november 1995 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf en de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

79
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top