EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:291:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 291, 6 december 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 291
38e jaargang
6 december 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 2800/95 van de Raad van 29 november 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2801/95 van de Raad van 29 november 1995 tot wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2802/95 van de Commissie van 4 december 1995 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

5

 

*

Verordening (EG) nr. 2803/95 van de Commissie van 5 december 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de minimumaankoopprijs van voor verwerking geleverde sinaasappelen, mandarijnen, clementines en satsuma's en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking van deze sinaasappelen, mandarijnen en clementines

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2804/95 van de Commissie van 5 december 1995 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2805/95 van de Commissie van 5 december 1995 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2137/93

10

 

*

Verordening (EG) nr. 2806/95 van de Commissie van 5 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2807/95 van de Commissie van 5 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1685/95 tot instelling van een regeling voor de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

18

 

*

Verordening (EG) nr. 2808/95 van de Commissie van 5 december 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3392/93 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1842/83 van de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de verstrekking van melk en bepaalde zuivelprodukten aan leerlingen in onderwijsinstellingen

21

 

*

Verordening (EG) nr. 2809/95 van de Commissie van 5 december 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 ten aanzien van de produktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties in de varkensvleessector

22

 

*

Verordening (EG) nr. 2810/95 van de Commissie van 5 december 1995 betreffende de tariefindeling van hele en halve geslachte varkens en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 2811/95 VAN DE COMMISSIE van 5 december 1995 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector eieren

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 2812/95 VAN DE COMMISSIE van 5 december 1995 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor groenten en fruit waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 2813/95 VAN DE COMMISSIE van 5 december 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

29

  

VERORDENING (EG) Nr. 2814/95 VAN DE COMMISSIE van 5 december 1995 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor produkten van GN-code 1001 90 99

31

 

*

Richtlijn 95/57/EG van de Raad van 23 november 1995 betreffende de verzameling van statistische informatie op het gebied van het toerisme

32

 

*

Richtlijn 95/59/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

40

 

*

Richtlijn 95/60/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden

46

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

95/506/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 november 1995 tot machtiging van bepaalde Lid-Staten om ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

48

  

95/507/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 november 1995 tot vaststelling van de voorschriften inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de invoering van het computernetwerk Animo in Italië (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

53

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top