EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:145:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 145, 29 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 145
38e jaargang
29 juni 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1469/95 van de Raad van 22 juni 1995 betreffende de maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigden van uit het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1470/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

4

  

VERORDENING (EG) Nr. 1471/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 55e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1021/94

6

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1472/95 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1995 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1473/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van de tweede tranche van de bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielprodukten

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1474/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor produkten van de sector eieren en voor ovoalbumine die voortvloeien uit de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1476/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor de invoercertificatenregeling in de sector olijfolie

35

 

*

Verordening (EG) nr. 1477/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde, in de sector olijfolie

37

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1478/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot intrekking van de Verordeningen nr. 164/67/EEG, (EEG) nr. 1777/74 en (EEG) nr. 3011/79

39

 

*

Verordening (EG) nr. 1479/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2225/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met hop

40

 

*

Verordening (EG) nr. 1480/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2224/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met hop

41

 

*

Verordening (EG) nr. 1481/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische eilanden met betrekking tot aardappelen (ramingsbalans)

42

 

*

Verordening (EG) nr. 1482/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot vaststelling van de in het kader van het gemeenschappelijk douanetarief bij wijze van overgangsmaatregel toe te passen omrekeningskoersen voor landbouwprodukten en voor bepaalde door verwerking daarvan verkregen goederen

43

 

*

Verordening (EG) nr. 1483/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2165/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Azoren en Madeira met betrekking tot aardappelen en cichorei

45

 

*

Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, en houdende vaststelling van deze rechten en intrekking van Verordening nr. 163/67/EEG

47

 

*

Verordening (EG) nr. 1485/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996

52

 

*

Verordening (EG) nr. 1486/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de opening en wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van bepaalde produkten van de GN-codes ex 0203 19 55 en ex 0203 29 55 in de varkensvleessector voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996

58

 

*

Verordening (EG) nr. 1487/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de produkten uit de Gemeenschap

63

 

*

Verordening (EG) nr. 1488/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

68

 

*

Verordening (EG) nr. 1489/95 van de Commissie van 28 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

75

  

VERORDENING (EG) Nr. 1490/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

81

  

VERORDENING (EG) Nr. 1491/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de op 26 en 27 juni 1995 ingediende aanvragen om certificaten voor voorfixatie van de restitutie bij de uitvoer van bepaalde produkten van de sector slachtpluimvee

83

  

VERORDENING (EG) Nr. 1492/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

84

  

VERORDENING (EG) Nr. 1493/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

86

  

VERORDENING (EG) Nr. 1494/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de veertiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2517/94 geopende permanente openbare inschrijving

88

  

VERORDENING (EG) Nr. 1495/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

90

  

VERORDENING (EG) Nr. 1496/95 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

92
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top