EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:118:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 118, 25 mei 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 118
38e jaargang
25 mei 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1168/95 van de Raad van 22 mei 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 830/92 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde garens van polyester (kunstmatige stapelvezels) wat betreft garens van oorsprong uit Indonesië

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1169/95 van de Raad van 22 mei 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2271/94 tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van kogellagers met een grootste externe diameter van niet meer dan 30 mm, van oorsprong uit Thailand doch naar de Gemeenschap uit een ander land uitgevoerd

4

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1170/95 VAN DE RAAD van 22 mei 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2819/94 van de Raad tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op invoer van kaliumpermanganaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1171/95 van de Raad van 22 mei 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3359/93 tot instelling van gewijzigde anti-dumpingmaatregelen op de invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Rusland, Kazachstan, Oekraïne, IJsland, Noorwegen, Zweden, Venezuela en Brazilië

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar Lid-Staten met derde landen

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1173/95 van de Raad van 22 mei 1995 houdende zestiende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3094/86 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 1174/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 1175/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

18

  

VERORDENING (EG) Nr. 1176/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 1177/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 1178/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 70 000 ton zachte broodtarwe die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau

25

  

VERORDENING (EG) Nr. 1179/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 30 000 ton rogge die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 1180/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 50 000 ton gerst die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau

35

 

*

Verordening (EG) nr. 1181/95 van de Commissie van 24 mei 1995 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 561/95

40

 

*

Verordening (EG) nr. 1182/95 van de Commissie van 24 mei 1995 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen betreffende de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst in het kader van de Uruguay- ronde in de sector rundvlees

45

  

VERORDENING (EG) Nr. 1183/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

49

  

VERORDENING (EG) Nr. 1184/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de op 22 en 23 mei 1995 ingediende aanvragen om certificaten voor voorfixatie van de restitutie bij de uitvoer van bepaalde produkten van de sector slachtpluimvee

51

  

VERORDENING (EG) Nr. 1185/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren

52

  

VERORDENING (EG) Nr. 1186/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees

54

  

VERORDENING (EG) Nr. 1187/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

56

  

VERORDENING (EG) Nr. 1188/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

58

  

VERORDENING (EG) Nr. 1189/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot wijziging van de uitvoerrestituties voor melk en zuivelprodukten

60

  

VERORDENING (EG) Nr. 1190/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor de voorziening van de Canarische eilanden met zuivelprodukten in het kader van de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad vastgestelde regeling

70

  

VERORDENING (EG) Nr. 1191/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelprodukten met betrekking tot de steunbedragen

81

  

VERORDENING (EG) Nr. 1192/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 50e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1021/94

86

  

VERORDENING (EG) Nr. 1193/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

87

  

VERORDENING (EG) Nr. 1194/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

89

  

VERORDENING (EG) Nr. 1195/95 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1995 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

91

 

*

Verordening (EG) nr. 1196/95 van de Commissie van 24 mei 1995 houdende tijdelijke schorsing van de vaststelling vooraf van restituties bij uitvoer van bepaalde zuivelprodukten en tot vaststelling van de mate waarin uitvoercertificaten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 974/95 houdende enige overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging, in de sector melk en zuivelprodukten, van de landbouwovereenkomst van de Uruguay-Ronde, kunnen worden afgegeven

92

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

95/180/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 2 mei 1995 tot aanvaarding van een gewijzigde verbintenis door de Koninklijke Thaise Regering aangeboden in verband met de procedure inzake een compenserend recht op de invoer van kogellagers met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 30 mm, van oorsprong uit Thailand

94
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top