EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:053:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 53, 9 maart 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 53
38e jaargang
9 maart 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 512/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 373/95 inzake de levering van visserijprodukten als voedselhulp

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 513/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël

2

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 514/95 VAN DE COMMISSIE van 7 maart 1995 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

4

 

*

Verordening (EG) nr. 515/95 van de Commissie van 7 maart 1995 betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

10

 

*

Verordening (EG) nr. 516/95 van de Commissie van 7 maart 1995 betreffende het beëindigen van de visserij op zwarte koolvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

11

 

*

Verordening (EG) nr. 517/95 van de Commissie van 8 maart 1995 betreffende de verkoop op de Portugese markt van 250000 ton maïs die in het bezit is van het Portugese interventiebureau

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 518/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand februari 1995

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 519/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 40e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1021/94

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 520/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

18

  

VERORDENING (EG) Nr. 521/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 522/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

22

  

VERORDENING (EG) Nr. 523/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 524/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 525/95 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 1995 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

28

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/49/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 27 februari 1995 houdende wijziging van Beschikking 94/941/EG tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de invoer van visserijprodukten uit derde landen

30

  

Commissie

  

95/50/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 23 februari 1995 houdende goedkeuring van het door Zweden ingediende operationele programma inzake de controle op Salmonellae bij bepaalde levende dieren en dierlijke produkten (Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek)

31

  

95/51/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 februari 1995 houdende zesde wijziging van Beschikking 93/24/EEG en betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor ziektevrije regio's in Duitsland

33

  

95/52/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 februari 1995 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

34

  

95/53/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 februari 1995 houdende wijziging van Beschikking 93/411/EEG tot machtiging van de Lid-Staten om voor aardbeiplanten (Fragaria L.), bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, uit Argentinië afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

35

  

95/54/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 februari 1995 tot wijziging van Beschikking 94/360/EG betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen produkten die uit derde landen worden ingevoerd

36

  

95/55/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 februari 1995 tot vijfde wijziging van Beschikking 92/571/EEG inzake nieuwe overgangsmaatregelen om de overgang naar de bij Richtlijn 90/675/EEG van de Raad vastgestelde regeling inzake veterinaire controles te vergemakkelijken

37
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top