EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:041:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 41, 23 februari 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 41
38e jaargang
23 februari 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 354/95 van de Raad van 20 februari 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

1

 

*

Verordening (EG) nr. 355/95 van de Raad van 20 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3283/94 inzake beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

2

 

*

Verordening (EG) nr. 356/95 van de Raad van 20 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3286/94 tot vaststelling van communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 357/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

4

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 358/95 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 1995 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

6

  

VERORDENING (EG) Nr. 359/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot vaststelling voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 1995 van de in de Franse overzeese departementen geproduceerde hoeveelheden ruwe suiker die in aanmerking komen voor de in Verordening (EEG) nr. 2225/86 van de Raad bedoelde steun voor raffinage

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 360/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten die in het bezit is van de interventiebureaus

14

  

VERORDENING (EG) Nr. 361/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot opening van een gewone openbare inschrijving voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten die in het bezit is van het Spaanse interventiebureau

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 362/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 276/95 inzake de levering van zuivelprodukten als voedselhulp

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 363/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 38e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1021/94

29

  

VERORDENING (EG) Nr. 364/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

30

  

VERORDENING (EG) Nr. 365/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot vaststelling van de totale beschikbare hoeveelheid waarvoor in maart 1995 aanvragen voor invoercertificaten kunnen worden ingediend voor bepaalde produkten in de sector slachtpluimvee, op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad

33

  

VERORDENING (EG) Nr. 366/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

35

  

VERORDENING (EG) Nr. 367/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 368/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

39

  

VERORDENING (EG) Nr. 369/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

41

  

VERORDENING (EG) Nr. 370/95 VAN DE COMMISSIE van 22 februari 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

42

 

*

Richtlijn 95/3/EG van de Commissie van 14 februari 1995 houdende wijziging van Richtlijn 90/128/EEG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

44

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 348/95 van de Commissie van 21 februari 1995 tot vaststelling, voor bepaalde produkten van de sector melk en zuivelprodukten, van de hoeveelheid die voor het tweede kwartaal 1995 beschikbaar is in het kader van de regeling waarin is voorzien bij de Europa-Overeenkomsten tussen de Gemeenschap en de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek (PB nr. L 40 van 22. 2. 1995)

54
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top