EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:337:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 337, 24 december 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 337
37e jaargang
24 december 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3190/94 VAN DE RAAD van 19 december 1994 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (micro-elektronica en aanverwante sectoren ¯ tweede reeks)

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3191/94 VAN DE RAAD van 19 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 430/87 betreffende de invoerregeling voor bepaalde produkten van de GN-codes 0714 10 en 0714 90, van oorsprong uit bepaalde derde landen

8

 

*

Verordening (EG) nr. 3192/94 van de Raad van 19 december 1994 tot wijziging van de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus

9

 

*

Verordening (EG) nr. 3193/94 van de Raad van 19 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten en van Verordening (EEG) nr. 4253/88 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88

11

  

Verordening (EG) nr. 3194/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

13

  

Verordening (EG) nr. 3195/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

15

  

Verordening (EG) nr. 3196/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

17

  

Verordening (EG) nr. 3197/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

19

  

Verordening (EG) nr. 3198/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

21

  

Verordening (EG) nr. 3199/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

23

  

Verordening (EG) nr. 3200/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

26

  

Verordening (EG) nr. 3201/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

28

  

Verordening (EG) nr. 3202/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

30

  

Verordening (EG) nr. 3203/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

33

  

Verordening (EG) nr. 3204/94 van de Commissie van 23 december 1994 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

35

  

Verordening (EG) nr. 3205/94 van de Commissie van 23 december 1994 houdende schorsing van de voorfixatie van de invoerheffing voor rijst

36

 

*

Verordening (EG) nr. 3206/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling voor 1995 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

37

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3207/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

46

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3208/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

47

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3209/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

48

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3210/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

49

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3211/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

50

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3212/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

51

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3213/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

52

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3214/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op schartong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

53

  

Verordening (EG) nr. 3215/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2112/94 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van graan uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk betrekking heeft, tot 295 290 ton te verhogen

54

  

Verordening (EG) nr. 3216/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2115/94 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van graan uit de voorraden van het Ierse interventiebureau betrekking heeft, tot 106 687 ton te verhogen

55

  

Verordening (EG) nr. 3217/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

56

  

Verordening (EG) nr. 3218/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2158/94 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van graan uit de voorraden van het Italiaanse interventiebureau betrekking heeft, tot 312 000 ton te verhogen

57

  

Verordening (EG) nr. 3219/94 van de Commissie van 23 december 1994 inzake de levering van granen als voedselhulp

58

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3220/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2205/94 tot vaststelling van het maximumvochtgehalte voor graan dat in het verkoopseizoen 1994/1995 in bepaalde Lid-Staten voor interventie wordt aangeboden

61

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3221/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling, wegens de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1591/94

63

  

Verordening (EG) nr. 3222/94 van de Commissie van 23 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2668/94 tot machtiging van het Italiaanse interventiebureau om 148 000 ton durumtarwe bij openbare inschrijving te koop aan te bieden voor uitvoer in de vorm van gries en griesmeel naar Algerije

65

 

*

Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit

66

 

*

Verordening (EG) nr. 3224/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Kaderovereenkomst betreffende bananen die is gesloten binnen het raam van de Uruguay- Ronde van multilaterale handelsbesprekingen

72

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3225/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

75

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3226/94 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 betreffende het beëindigen van de visserij op zwarte heilbot door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

76

  

Verordening (EG) nr. 3227/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

77

  

Verordening (EG) nr. 3228/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

79

  

Verordening (EG) nr. 3229/94 van de Commissie van 23 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

81

 

*

Richtlijn 94/66/EG van de Raad van 15 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 88/609/EEG inzake beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties

83

 

*

Richtlijn 94/72/EG van de Raad van 19 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs

86

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/816/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 1994 houdende wijziging van Beschikking 93/452/EEG tot machtiging van de Lid-Staten om voor planten van, respectievelijk, Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van oorsprong uit Japan, afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

87

  

94/817/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 december 1994 houdende wijziging van Beschikking 92/538/EEG betreffende de status van Groot-Brittannië en Noord- Ierland ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie

88

  

94/818/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1994 tot wijziging van Beschikking 93/10/EEG tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Beschikking 92/481/EEG van de Raad betreffende een actieprogramma voor de uitwisseling tussen ambtelijke diensten van de Lid-Staten, van nationale ambtenaren die belast zijn met de tenuitvoerlegging van communautaire wet- en regelgeving inzake de interne markt (Karolus-programma)

89

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 3104/94 van de Commissie van 19 december 1994 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp (PB nr. L 328 van 20. 12. 1994)

92

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# VERORDENING (EG) Nr. 3129/94 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2273/93 houdende aanwijzing van de interventiecentra voor granen, naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden

92
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top