EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:279:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 279, 12 november 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 279
36e jaargang
12 november 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn

1

 

*

Verordening (EG) nr. 3119/93 van de Raad van 8 november 1993 tot vaststelling van bijzondere maatregelen om de verwerking van bepaalde citrusvruchten te bevorderen

17

  

Verordening (EG) nr. 3120/93 van de Commissie van 11 november 1993 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

20

 

*

Verordening (EG) nr. 3121/93 van de Commissie van 10 november 1993 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor conserven van bepaalde soorten tonijn en boniet van oorsprong uit bepaalde derde landen

23

  

Verordening (EG) nr. 3122/93 van de Commissie van 11 november 1993 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

24

  

Verordening (EG) nr. 3123/93 van de Commissie van 11 november 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

25

  

Verordening (EG) nr. 3124/93 van de Commissie van 11 november 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

27

  

Verordening (EG) nr. 3125/93 van de Commissie van 11 november 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

29

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

 

*

Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van 25 oktober 1993 betreffende de toepassing door de Lid-Staten van de belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten

32

  

Commissie

  

93/583/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad bedoelde lijst van produkten

39

  

93/584/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 22 oktober 1993 tot vaststelling van de criteria inzake vereenvoudigde procedures voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten in het milieu, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

42

  

93/585/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 oktober 1993 tot goedkeuring van de criteria voor de toewijzing in Ierland van extra referentiehoeveelheden aan de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad bedoelde producenten in de sector melk en zuivelprodukten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

44

  

93/586/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 oktober 1993 tot goedkeuring van de criteria voor de toewijzing in Denemarken van extra referentiehoeveelheden aan de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad bedoelde producenten in de sector melk en zuivelprodukten (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

45

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 577/93 van de Raad van 8 maart 1993 houdende gehele of gedeeltelijke schorsing van de rechten van toepassing op bepaalde produkten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur van oorsprong uit Malta (1993) (PB nr. L 61 van 13. 3. 1993)

46

 

*

RECTIFICATIE VOOR VERORDENING (EEG) Nr. 2552/93 VAN DE RAAD van 13 september 1993 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van kunstmatig korund van oorsprong uit de Volksrepubliek China, uit de Oekraïne en uit de Russische Federatie, met uitzondering van de door de ondernemingen welker verbintenissen zijn aanvaard, voor uitvoer naar de Gemeenschap verkochte produkten

46
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top