EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:191:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 191, 31 juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 191
36e jaargang
31 juli 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2104/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1382/91 inzake de indiening van gegevens over de aanvoer van visserijprodukten in de Lid-Staten

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2105/93 VAN DE RAAD van 22 juli 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor haring, vers of gekoeld, van oorsprong uit Zweden

13

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2106/93 VAN DE RAAD van 22 juli 1993 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industriële produkten (derde reeks 1993) en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3913/92 en (EEG) nr. 3914/92 houdende opening en wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw-, chemische en industriële produkten

15

  

Verordening (EEG) nr. 2107/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

19

  

Verordening (EEG) nr. 2108/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

21

  

Verordening (EEG) nr. 2109/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

23

  

Verordening (EEG) nr. 2110/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

25

  

Verordening (EEG) nr. 2111/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

27

  

Verordening (EEG) nr. 2112/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor mengvoeders

31

  

Verordening (EEG) nr. 2113/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

33

  

Verordening (EEG) nr. 2114/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

35

  

Verordening (EEG) nr. 2115/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

37

  

Verordening (EEG) nr. 2116/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

40

  

Verordening (EEG) nr. 2117/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor stroop en bepaalde andere produkten van de suikersector

44

  

Verordening (EEG) nr. 2118/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de verlaagde heffing bij invoer in Portugal van bepaalde hoeveelheden ruwe suiker bestemd voor de Portugese raffinaderijen

46

  

Verordening (EEG) nr. 2119/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor gedroogde voedergewassen

47

  

Verordening (EEG) nr. 2120/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

50

  

Verordening (EEG) nr. 2121/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

52

  

Verordening (EEG) nr. 2122/93 van de Commissie van 30 juli 1993 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

54

  

Verordening (EEG) nr. 2123/93 van de Commissie van 30 juli 1993 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

59

  

Verordening (EEG) nr. 2124/93 van de Commissie van 30 juli 1993 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

62

  

Verordening (EEG) nr. 2125/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

65

  

Verordening (EEG) nr. 2126/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

67

  

Verordening (EEG) nr. 2127/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

69

  

Verordening (EEG) nr. 2128/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

71

  

Verordening (EEG) nr. 2129/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

73

 

*

Verordening (Euratom) nr. 2130/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot wijziging van Verordening (Euratom) nr. 3227/76 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom

75

 

*

Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus

76

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2132/93 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3892/92 tot vaststelling, voor het visseizoen 1993, van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad genoemde visserijprodukten

81

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2133/93 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3893/92 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1993

84

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2134/93 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3901/92 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van steun voor verkoopuitstel van bepaalde visserijprodukten

86

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2135/93 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3895/92 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde visserijprodukten in het visseizoen 1993

88

 

*

Verordening (EEG) nr. 2136/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3597/90 inzake boekingsregels voor aankoop, opslag en verkoop van landbouwprodukten door de interventiebureaus

89

 

*

Verordening (EEG) nr. 2137/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 646/86

91

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2138/93 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1912/92 en (EEG) nr. 2254/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector rundvlees

94

 

*

Verordening (EEG) nr. 2139/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1913/92 en (EEG) nr. 2255/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector rundvlees

96

 

*

Verordening (EEG) nr. 2140/93 van de Commissie van 28 juli 1993 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake minimumprijzen bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Bulgarije en houdende vaststelling van de minimumprijzen bij invoer die gelden tot en met 30 april 1994

98

  

Verordening (EEG) nr. 2141/93 van de Commissie van 29 juli 1993 tot vaststelling van afwijkende bepalingen inzake de termijn voor de indiening van de contracten voor de marktondersteuningsdistillatie van tafelwijn die bij Verordening (EEG) nr. 130/93 is geopend voor het wijnoogstjaar 1992/1993

102

  

Verordening (EEG) nr. 2142/93 van de Commissie van 29 juli 1993 tot vaststelling van een afwijking voor het wijnoogstjaar 1992/1993 inzake de levering door de producenten van de in het kader van de verplichte distillatie en de marktondersteuningsdistillatie te leveren hoeveelheden tafelwijn

103

  

Verordening (EEG) nr. 2143/93 van de Commissie van 29 juli 1993 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 50 000 ton durum tarwe in het bezit van het Spaanse interventiebureau

105

  

Verordening (EEG) nr. 2144/93 van de Commissie van 29 juli 1993 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 50 000 ton durum tarwe in het bezit van het Griekse interventiebureau

106

  

Verordening (EEG) nr. 2145/93 van de Commissie van 29 juli 1993 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 100 000 ton durum tarwe in het bezit van het Italiaanse interventiebureau

107

  

Verordening (EEG) nr. 2146/93 van de Commissie van 29 juli 1993 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 250 000 ton maïs in het bezit van het Italiaanse interventiebureau

108

  

Verordening (EEG) nr. 2147/93 van de Commissie van 30 juli 1993 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor gerst in Spanje

109

  

Verordening (EEG) nr. 2148/93 van de Commissie van 30 juli 1993 houdende vaststelling van het bedrag dat op de heffing bij invoer van rijst uit de Arabische Republiek Egypte in mindering moet worden gebracht

112

  

Verordening (EEG) nr. 2149/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag waarmee het variabele element van de heffing op zemelen en slijpsel van oorsprong uit Egypte moet worden verminderd

114

  

Verordening (EEG) nr. 2150/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag dat in mindering moet worden gebracht op het variabele element van de heffing voor zemelen en slijpsel van oorsprong uit Argentinië

116

  

Verordening (EEG) nr. 2151/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag waarmee het variabele element van de heffing op zemelen en slijpsel van oorsprong uit Algerije, Marokko en Tunesië moet worden verminderd

118

  

Verordening (EEG) nr. 2152/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

120

  

Verordening (EEG) nr. 2153/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

125

  

Verordening (EEG) nr. 2154/93 van de Commissie van 30 juli 1993 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van uitvoerrestituties in de sector rundvlees

126

  

Verordening (EEG) nr. 2155/93 van de Commissie van 30 juli 1993 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

127

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

93/418/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Rusland

129

  

93/419/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 houdende derde wijziging van Beschikking 93/180/EEG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Italië en tot intrekking van Beschikking 93/168/EEG

131

  

93/420/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Bulgarije, tot wijziging van de Beschikkingen 93/372/EEG en 92/325/EEG en tot intrekking van Beschikking 91/536/EEG

133
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top