EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 93, 17 april 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 93
36e jaargang
17 april 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 891/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 892/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 893/93 van de Commissie van 13 april 1993 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 894/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3810/91 wat betreft de lijst van produkten waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (ARH) geldt voor het handelsverkeer van rundvlees met Portugal

8

 

*

Verordening (EEG) nr. 895/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 896/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van het indicatieve rendement voor hennepzaad

13

 

*

Verordening (EEG) nr. 897/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelprodukten en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

14

  

Verordening (EEG) nr. 898/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

16

  

Verordening (EEG) nr. 899/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

18

  

Verordening (EEG) nr. 900/93 van de Commissie van 16 april 1993 houdende schorsing van de afgifte van ARH-certificaten voor verse groenten en fruit in het handels verkeer tussen Portugal en de overige Lid-Staten

20

  

Verordening (EEG) nr. 901/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht, voor de 89e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

21

  

Verordening (EEG) nr. 902/93 van de Commissie van 16 april 1993 waarbij geen gevolg wordt gegeven aan de offertes voor de derde deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de speciale interventiemaatregelen is gehouden

23

  

Verordening (EEG) nr. 903/93 van de Commissie van 16 april 1993 houdende intrekking van de compenserende heffing en tot wederinstelling van het preferentiële douanerecht bij invoer van tomaten van oorsprong uit Turkije

24

  

Verordening (EEG) nr. 904/93 van de Commissie van 16 april 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

25

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

 

*

Richtlijn 93/10/EEG van de Commissie van 15 maart 1993 inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

27

 

*

Richtlijn 93/11/EEG van de Commissie van 15 maart 1993 betreffende de afgifte van N-nitrosamines en N- nitroseerbare stoffen door elastomeer- of rubberspenen en -fopspenen

37

  

93/216/EEG:

 
 

*

Aanbeveling van de Commissie van 25 februari 1993 betreffende de Europese vuurwapenpas

39

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3945/92 van de Commissie van 22 december 1992 tot wijziging van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties (PB nr. L 400 van 31. 12. 1992)

42

  

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 808/93 van de Commissie van 2 april 1993 met betrekking tot de levering van zuivelprodukten in het kader van de voedselhulp (PB nr. L 82 van 3.4.1993)

43
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top