EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:215:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 215, 30 juli 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 215
35e jaargang
30 juli 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2046/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening nr. 136/66/EEG houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2047/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de prijzen, de steunbedragen en de daarvan in te houden percentages in de sector olijfolie #

3

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2048/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/76 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor lijnzaad #

5

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2049/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de streefprijs voor lijnzaad voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

6

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2050/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3698/88 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad #

8

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2051/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de steun voor hennepzaad voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

9

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2052/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot tweede aanpassing van de steunregeling voor katoen die bij het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr. 4 is ingesteld #

10

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2053/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2169/81 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen #

12

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2054/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1152/90 tot invoering van een steunregeling voor kleine katoenproducenten #

13

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2055/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen #

14

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2056/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen #

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 2057/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1308/70 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2058/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels #

17

 

*

Verordening (EEG) nr. 2059/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt

19

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2060/92 VAN DE RAAD van 30 juni 992 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1992/1993 #

20

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2061/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor bepaalde soorten ruwe tabak van de oogst 1992 #

21

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2062/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de voor de oogst van 1992 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak, referentiekwaliteiten en produktiegebieden #

22

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2063/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de basisprijs en de differentiëring naar seizoen van de basisprijs in de sector schapevlees voor het verkoopseizoen 1993 #

45

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2064/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 762/89 tot invoering van een bijzondere maatregel voor bepaalde zaaddragende leguminosen #

47

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2065/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 betreffende het percentage dat dient te worden gebruikt voor de berekening van de steun voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 1993/1994 #

48

 

*

Verordening (EEG) nr. 2066/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 468/87 tot vaststelling van de algemene voorschriften van het stelsel van de speciale premie voor producenten van rundvlees, alsmede van Verordening (EEG) nr. 1357/80 tot instelling van een premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand

49

 

*

Verordening (EEG) nr. 2067/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende acties ter bevordering van de verkoop en de afzet van kwaliteitsrundvlees

57

 

*

Verordening (EEG) nr. 2068/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot vaststelling van de interventieprijzen voor volwassen runderen voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1996

58

 

*

Verordening (EEG) nr. 2069/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees

59

 

*

Verordening (EEG) nr. 2070/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3493/90 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van de premie aan de producenten van schape- en geitevlees

63

 

*

Verordening (EEG) nr. 2071/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten

64

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2072/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de richtprijs voor melk en van de interventieprijzen voor boter, magere-melkpoeder, Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas voor twee perioden van twaalf maanden die lopen van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1995 #

65

 

*

Verordening (EEG) nr. 2073/92 van de Raad van 30 juni 1992 inzake maatregelen om de consumptie van melk en zuivelprodukten in de Gemeenschap te stimuleren en de markten voor melk en zuivelprodukten te verruimen

67

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2074/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten #

69

 

*

Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak

70

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2076/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak en van de garantiedrempels per groep tabakssoorten en per Lid-Staat #

77

 

*

Verordening (EEG) nr. 2077/92 van de Raad van 30 juni 1992 inzake brancheorganisaties en overeenkomsten in de sector tabak

80

 

*

Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende landbouwproduktiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer

85

 

*

Verordening (EEG) nr. 2079/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector

91

 

*

Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw

96

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

92/392/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 30 juni 1992 betreffende tijdelijke nationale compenserende maatregelen ten behoeve van de landbouwers in Duitsland #

100
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top