EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:158:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 158, 23 juni 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 158
33e jaargang
23 juni 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 1690/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 1691/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 1692/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 1693/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 1694/90 van de Commissie van 29 mei 1990 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

9

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1695/90 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1990 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 26) van oorsprong uit Pakistan

10

  

Verordening (EEG) nr. 1696/90 van de Commissie van 22 juni 1990 inzake de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 100 000 ton voederrogge in het bezit van het Duitse interventiebureau

12

  

Verordening (EEG) nr. 1697/90 van de Commissie van 22 juni 1990 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 50 000 ton zachte tarwe van bakkwaliteit die in het bezit is van het Belgische interventiebureau

14

  

Verordening (EEG) nr. 1698/90 van de Commissie van 22 juni 1990 inzake de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 50 000 ton voederrogge in het bezit van het Deense interventiebureau

17

  

Verordening (EEG) nr. 1699/90 van de Commissie van 22 juni 1990 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 50 000 ton zachte tarwe van bakkwaliteit die in het bezit is van het Deense interventiebureau

19

  

Verordening (EEG) nr. 1700/90 van de Commissie van 22 juni 1990 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 8 300 ton zachte tarwe van bakkwaliteit die in het bezit is van het Nederlandse interventiebureau

22

  

Verordening (EEG) nr. 1701/90 van de Commissie van 22 juni 1990 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 250 000 ton gerst die in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk

25

  

Verordening (EEG) nr. 1702/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1423/90 ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop van maïs uit de voorraden van het Spaanse interventiebureau betrekking heeft, tot 100 000 ton te verhogen

28

  

Verordening (EEG) nr. 1703/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1303/90 ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop van maïs uit de voorraden van het Franse interventiebureau betrekking heeft, tot 500 000 ton te verhogen

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 1704/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van bijzondere voorschriften op het gebied van de restituties in de sector oliën en vetten

30

  

Verordening (EEG) nr. 1705/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten die in het bezit is van de interventiebureaus

31

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1706/90 VAN DE COMMISSIE van 22 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 16/90 betreffende de afgifte en de schorsing van invoercertificaten voor bepaalde verwerkte produkten op basis van zure kersen, van oorsprong uit Joegoslavië

33

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1707/90 VAN DE COMMISSIE van 22 juni 1990 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1796/81 met betrekking tot de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen van oorsprong uit derde landen

34

  

Verordening (EEG) nr. 1708/90 van de Commissie van 22 juni 1990 inzake de afgifte van invoercertificaten voor zure kersen, vers, van oorsprong uit Joegoslavië

40

  

Verordening (EEG) nr. 1709/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

41

  

Verordening (EEG) nr. 1710/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van het prijsverschil voor witte suiker dat wordt toegepast bij de berekening van de heffing in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten en in de wijnsector

43

  

Verordening (EEG) nr. 1711/90 van de Commissie van 22 juni 1990 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van tomaten van oorsprong uit Albanië

44

  

Verordening (EEG) nr. 1712/90 van de Commissie van 22 juni 1990 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van kersen van oorsprong uit Bulgarije

46

  

Verordening (EEG) nr. 1713/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

48

  

Verordening (EEG) nr. 1714/90 van de Commissie van 22 juni 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

54

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/313/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie

56

  

90/314/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

59

  

Commissie

  

90/315/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in Noordoost-Engeland (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

65

  

90/316/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in de English West Midlands (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

67

  

90/317/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in West-Cumbria (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

69

  

90/318/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in Noordwest-Engeland (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

71

  

90/319/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in Industrieel Zuid-Wales (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

73

  

90/320/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in West-Schotland (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

75

  

90/321/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in Oost-Engeland (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

77

  

90/322/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in Clwyd (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

79

  

90/323/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 houdende vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio's in Oost-Schotland (Verenigd Koninkrijk) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

81

  

90/324/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 betreffende de vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende gebieden in Noord-Jutland (Denemarken) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

83

  

90/325/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1989 betreffende de vaststelling van het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende gebieden op Vestlolland (Denemarken) (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

85

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# TWEEDE RICHTLIJN VAN DE RAAD van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG (89/646/EEG) #

87
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top