EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:226:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 226, 3 augustus 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 226
32e jaargang
3 augustus 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

89/458/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 18 juli 1989 tot wijziging, voor wat betreft de Europese emissienormen voor auto' s met een cilinderinhoud van minder dan 1,4 liter, van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen

1

  

89/459/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/459/EEG van de Raad van 18 juli 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de diepte van de groeven in luchtbanden van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

4

  

89/460/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/460/EEG van de Raad van 18 juli 1989 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen met het oog op de vaststelling van de datum waarop de aan Ierland en het Verenigd Koninkrijk toegestane afwijkingen verstrijken

5

  

89/461/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/461/EEG van de Raad van 18 juli 1989 tot wijziging van Richtlijn 85/3/EEG betreffende de gewichten, de afmetingen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen ten einde een aantal toegestane maximale afmetingen van gelede voertuigen vast te stellen

7

  

89/462/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/462/EEG van de Raad van 18 juli 1989 tot wijziging van Richtlijn 78/546/EEG betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg in het kader van een regionale statistiek

8

  

89/463/EEG:

 
 

*

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 18 juli 1989 tot wijziging van Richtlijn 83/416/EEG betreffende de toelating van geregelde interregionale luchtdiensten voor het vervoer van reizigers, post en goederen tussen de Lid-Staten #

14

  

89/464/Euratom:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 18 juli 1989 houdende vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op het gebied van telemanipulatie in gevaarlijke en wanordelijke situaties in kerninstallaties (1989-1993) TELEMAN #

16

  

89/465/EEG:

 
 

*

Achttiende Richtlijn 89/465/EEG van de Raad van 18 juli 1989 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - intrekking van een aantal afwijkingen bedoeld in artikel 28, lid 3, van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG

21

  

89/466/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 18 juli 1989 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 11, punt A, lid 1, onder b), van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid- Staten inzake omzetbelasting

23

  

Commissie

  

89/467/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 12 juli 1989 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/30.566-UIP) (Slechts de teksten in de Engelse en de Nederlandse taal zijn authentiek) #

25
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top