EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:216:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 216, 27 juli 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 216
32e jaargang
27 juli 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2244/89 VAN DE RAAD van 24 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 354/79 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de invoer van wijn, druivesap en druivemost #

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2245/89 VAN DE RAAD van 24 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/84 houdende machtiging tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 337/79 #

2

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2246/89 VAN DE RAAD van 24 juli 1989 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor Chinese kool van oorsprong uit de Canarische eilanden (1989) #

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 2247/89 van de Raad van 24 juli 1989 betreffende noodhulp aan Polen in de vorm van de kosteloze levering van bepaalde landbouwprodukten

5

  

Verordening (EEG) nr. 2248/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

6

  

Verordening (EEG) nr. 2249/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

8

  

Verordening (EEG) nr. 2250/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

10

  

Verordening (EEG) nr. 2251/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor mengvoeders

15

  

Verordening (EEG) nr. 2252/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

18

  

Verordening (EEG) nr. 2253/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

20

  

Verordening (EEG) nr. 2254/89 van de Commissie van 26 juli 1989 betreffende de afgifte en de schorsing van invoercertificaten voor bepaalde verwerkte produkten op basis van zure kersen, van oorsprong uit Joegoslavië

22

 

*

Verordening (EEG) nr. 2255/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2641/88 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor het gebruik van druiven, druivemost en geconcentreerde druivemost met het oog op de bereiding van druivesap

23

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2256/89 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 641/86 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII bij de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, die in Portugal worden ingevoerd #

24

 

*

BESCHIKKING Nr. 2257/89/EGKS VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1989 tot wijziging van Beschikking nr. 1411/89/EGKS houdende verbod tot aanpassing aan de offertes van ijzer- en staalprodukten uit bepaalde derde landen

28

 

*

Verordening (EEG) nr. 2258/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

29

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2259/89 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1989 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1987/1988 van de werkelijke olijfolieproduktie en van het bedrag van de produktiesteun per eenheid #

44

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2260/89 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1599/84 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor verwerkte produkten op basis van groenten en fruit #

46

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2261/89 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 381/89 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten #

48

  

Verordening (EEG) nr. 2262/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren

49

  

Verordening (EEG) nr. 2263/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees

51

  

Verordening (EEG) nr. 2264/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

53

  

Verordening (EEG) nr. 2265/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3421/88 geopende permanente openbare inschrijving

55

  

Verordening (EEG) nr. 2266/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2176/89 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van peren van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

57

  

Verordening (EEG) nr. 2267/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de dertiende deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 999/89

58

  

Verordening (EEG) nr. 2268/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

59

  

Verordening (EEG) nr. 2269/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad bedoelde restituties bij de uitvoer in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

61

  

Verordening (EEG) nr. 2270/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

63

  

Verordening (EEG) nr. 2271/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de specifieke heffingen op rundvlees uit Portugal

67

  

Verordening (EEG) nr. 2272/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

69

  

Verordening (EEG) nr. 2273/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

71

  

Verordening (EEG) nr. 2274/89 van de Commissie van 26 juli 1989 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

73

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

89/451/EEG:

 
 

*

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE van 17 juli 1989 tot derde aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 77/728/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van verven, vernissen, drukinkten, kleefstoffen en soortgelijke preparaten #

75

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Beschikking 89/261/EEG van de Commissie van 21 maart 1989 met betrekking tot aanvragen om terugbetaling van anti-dumpingrechten welke zijn geheven op de invoer van bepaalde hydraulische excavatoren van oorsprong uit Japan (Tridiam Ltd) (PB nr. L 108 van 19.4.1989)

76
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top