EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:203:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 203, 15 juli 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 203
32e jaargang
15 juli 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2113/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 2114/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 2115/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 2116/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

7

  

Verordening (EEG) nr. 2117/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot wijziging van de voor de rijstsector geldende specifieke landbouwomrekeningskoersen

9

  

Verordening (EEG) nr. 2118/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

11

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2119/89 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 1989 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1196/89 betreffende het beëindigen van de visserij op horsmakreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat #

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2120/89 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 1989 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1989/1990 van de drempelprijzen in de sector rijst #

17

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2121/89 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 1989 tot vaststelling van de Lid-Staten waar de reclamecampagnes tot stimulering van verbruik van druivesap zullen worden gevoerd in het wijnoogstjaar 1988/1989 #

19

 

*

Verordening (EEG) nr. 2122/89 van de Commissie van 14 juli 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3440/84 inzake voorzieningen aan sleepnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten

21

 

*

Verordening (EEG) nr. 2123/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap

23

  

Verordening (EEG) nr. 2124/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot intrekking, ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk, van Verordening (EEG) nr. 1154/89 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van bepaalde monetaire compenserende bedragen

25

  

Verordening (EEG) nr. 2125/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot schorsing van de vaststelling van de heffing bij invoer op Réunion

26

  

Verordening (EEG) nr. 2126/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1876/89 tot vaststelling van de in de landbouwsector geldende monetaire compenserende bedragen en van sommige coëfficiënten en koersen voor de toepassing ervan

27

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2127/89 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 1989 betreffende de zekerheden in verband met de voor het tweede kwartaal van 1989 afgegeven invoercertificaten voor rundvlees van hoge kwaliteit en houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2377/80 houdende bijzondere bepalingen voor de toepassing van het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector rundvlees #

29

  

Verordening (EEG) nr. 2128/89 van de Commissie van 14 juli 1989 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Argentinië

31

  

Verordening (EEG) nr. 2129/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

33

  

Verordening (EEG) nr. 2130/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

35

  

Verordening (EEG) nr. 2131/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

37

  

Verordening (EEG) nr. 2132/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot vaststelling van het steunbedrag voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

39

  

Verordening (EEG) nr. 2133/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

46

  

Verordening (EEG) nr. 2134/89 van de Commissie van 14 juli 1989 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

48

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

89/429/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/429/EEG van de Raad van 21 juni 1989 ter vermindering van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging

50

  

Commissie

  

89/430/EEG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 30 juni 1989 houdende wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juni 1989 van toepassing zijn en houdende rectificatie van het besluit van de Commissie tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 mei 1989 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

55
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top