EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:049:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 49, 21 februari 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 49
32e jaargang
21 februari 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 416/89 van de Commissie van 20 februari 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 417/89 van de Commissie van 20 februari 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

VERORDENING (EEG) Nr. 418/89 VAN DE COMMISSIE van 17 februari 1989 betreffende leveringen van granen als voedselhulp #

5

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 419/89 VAN DE COMMISSIE van 20 februari 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien #

10

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 420/89 VAN DE COMMISSIE van 20 februari 1989 houdende vaststelling van de bijzondere koersen voor de omrekening in nationale munteenheid van de referentieprijzen franco grens voor ingevoerde likeurwijn #

11

  

Verordening (EEG) nr. 421/89 van de Commissie van 20 februari 1989 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus

13

  

Verordening (EEG) nr. 422/89 van de Commissie van 20 februari 1989 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

14

  

Verordening (EEG) nr. 423/89 van de Commissie van 20 februari 1989 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 424/89 van de Commissie van 20 februari 1989 met betrekking tot de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

18

  

Verordening (EEG) nr. 425/89 van de Commissie van 20 februari 1989 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

20

  

Verordening (EEG) nr. 426/89 van de Commissie van 20 februari 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

22

  

Verordening (EEG) nr. 427/89 van de Commissie van 20 februari 1989 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

24

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

89/130/EEG, Euratom:

 
 

*

Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen

26

  

Commissie

  

89/131/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 1 februari 1989 tot wijziging van Beschikking 88/557/EEG houdende machtiging van de Lid-Staten om bosbouwkundig teeltmateriaal dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/404/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten #

29

  

89/132/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 1 februari 1989 houdende machtiging van de Bondsrepubliek Duitsland om bosbouwzaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 71/161/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) #

30

  

89/133/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 7 februari 1989 houdende wijziging van de grenzen van de agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad, in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

31

  

89/134/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 februari 1989 houdende goedkeuring van het programma voor de katoensector in Spanje op grond van Verordening (EEG) nr. 389/82 van de Raad (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek) #

33

  

89/135/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 februari 1989 houdende goedkeuring van vier nieuwe programma' s en van de addenda bij twee bestaande programma' s die door de Portugese Regering zijn ingediend op grond van Verordening (EEG) nr. 3828/85 van de Raad inzake een specifiek programma voor de ontwikkeling van de landbouw in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) #

35

  

89/136/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1989 tot wijziging van Beschikking 85/446/EEG inzake de controles ter plaatse in het kader van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees #

36

  

89/137/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 februari 1989 tot wijziging van Beschikking 89/15/EEG tot handhaving van de mogelijkheid van invoer van dieren en vers vlees uit bepaalde derde landen #

37

  

89/138/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 februari 1989 tot wijziging van Beschikking 89/7/EEG houdende vaststelling van de geldigheidsduur van de officiële toelating van bepaalde groenterassen #

39
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top