EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:184:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 184, 15 juli 1988


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 184
31e jaargang
15 juli 1988Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2089/88 van de Raad van 11 juli 1988 houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van oxaalzuur, van oorsprong uit Taiwan en Zuid-Korea

1

  

Verordening (EEG) nr. 2090/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

4

  

Verordening (EEG) nr. 2091/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

6

  

Verordening (EEG) nr. 2092/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

8

  

Verordening (EEG) nr. 2093/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

11

  

Verordening (EEG) nr. 2094/88 van de Commissie van 14 juli 1988 houdende vaststelling van de uiterste datum waarop aanvragen voor steun aan de particuliere opslag als voorzien in Verordening (EEG) nr. 1186/88 houdende overgangsmaatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in Spanje, kunnen worden ingediend

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 2095/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de bedragen van en de nadere voorschriften voor de afschrijving op bepaalde voorraden landbouwprodukten in openbare opslag

17

 

*

Verordening (EEG) nr. 2096/88 van de Commissie van 14 juli 1988 houdende tijdelijke schorsing van de verkoop van boter uit openbare opslag krachtens Verordening (EEG) nr. 2315/76

18

 

*

Verordening (EEG) nr. 2097/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

19

  

Verordening (EEG) nr. 2098/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

20

  

Verordening (EEG) nr. 2099/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

24

  

Verordening (EEG) nr. 2100/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

43

  

Verordening (EEG) nr. 2101/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

47

  

Verordening (EEG) nr. 2102/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 1965/88 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Argentinië

49

  

Verordening (EEG) nr. 2103/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

50

  

Verordening (EEG) nr. 2104/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

52

  

Verordening (EEG) nr. 2105/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

54

  

Verordening (EEG) nr. 2106/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 5

56

  

Verordening (EEG) nr. 2107/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 13 tot en met 19 juni 1988

59

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

88/388/EEG:

 
 

*

Richtlijn 88/388/EEG van de Raad van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's

61

  

88/389/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 juni 1988 betreffende de opstelling door de Commissie van een lijst van stoffen en uitgangsmaterialen die worden gebruikt voor de bereiding van aroma's

67
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top