EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:371:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 371, 30 december 1987


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 371
30e jaargang
30 december 1987Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3946/87 van de Raad van 21 december 1987 tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 3947/87 van de Raad van 21 december 1987 tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek

2

 

*

Verordening (EEG) nr. 3948/87 van de Raad van 21 december 1987 tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 3949/87 van de Raad van 21 december 1987 tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

4

 

*

Verordening (EEG) nr. 3950/87 van de Raad van 21 december 1987 tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van de administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 3951/87 van de Raad van 21 december 1987 betreffende de uitvoerregeling voor bepaalde resten en afvallen van non-ferrometalen

6

 

*

Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 3952/87 van de Raad van 21 december 1987 houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2891/77 houdende toepassing van het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen

8

 

*

Verordening (EEG) nr. 3953/87 van de Raad van 21 december 1987 houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3094/86 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden

9

 

*

Verordening (Euratom) nr. 3954/87 van de Raad van 22 december 1987 tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar

11

 

*

Verordening (EEG) nr. 3955/87 van de Raad van 22 december 1987 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwprodukten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl

14

  

Verordening (EEG) nr. 3956/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

20

  

Verordening (EEG) nr. 3957/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

22

  

Verordening (EEG) nr. 3958/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

24

  

Verordening (EEG) nr. 3959/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 3960/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de indicatieve plafonds en de streefhoeveelheden die in 1988 van toepassing zijn in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees

33

 

*

Verordening (EEG) nr. 3961/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de in 1988 geldende contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

36

 

*

Verordening (EEG) nr. 3962/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1146/86 houdende vaststelling van vrijwaringsmaatregelen bij de invoer van bataten (zoete aardappelen)

38

 

*

Verordening (EEG) nr. 3963/87 van de Commissie van 23 december 1987 houdende verlenging van de geldigheidsduur van het communautaire toezicht op de invoer van sommige produkten van oorsprong uit Japan

40

  

Verordening (EEG) nr. 3964/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

42

  

Verordening (EEG) nr. 3965/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees

51

 

*

Verordening (EEG) nr. 3966/87 van de Commissie van 23 december 1987 houdende verlenging van de geldigheidsduur van het communautaire toezicht op de invoer van videorecorders van oorsprong uit Zuid-Korea

55

 

*

Verordening (EEG) nr. 3967/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/86 ten aanzien van de toepassing van een heffing op gedenatureerd magere-melkpoeder van herkomst uit Spanje

56

  

Verordening (EEG) nr. 3968/87 van de Commissie van 28 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3150/87 ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van durum tarwe uit Italiaanse interventievoorraden betrekking heeft, tot 700 000 ton te verhogen

57

  

Verordening (EEG) nr. 3969/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de restituties die in de maand januari 1988 gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

59

  

Verordening (EEG) nr. 3970/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

61

  

Verordening (EEG) nr. 3971/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

65

  

Verordening (EEG) nr. 3972/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

70

  

Verordening (EEG) nr. 3973/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

71

  

Verordening (EEG) nr. 3974/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

73

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

87/600/Euratom:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 14 december 1987 inzake communautaire regelingen voor snelle uitwisseling van informatie in geval van stralingsgevaar

76

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB nr. L 84 van 27.3.1987)

79

 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1512/87 van de Raad van 26 mei 1987 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal landbouwprodukten (PB nr. L 142 van 2.6.1987)

79

 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1865/87 van de Raad van 25 juni 1987 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor Jumilla-, Priorato-, Rioja- en Valdepeñaswijn van post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Spanje (1987/1988) (PB nr. L 176 van 1.7.1987)

79

 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1890/87 van de Raad van 2 juli 1987 houdende wijziging van onder meer Verordening (EEG) nr. 1678/85 tot vaststelling van de in de landbouw toe te passen omrekeningskoersen (PB nr. L 182 van 3.7.1987)

80
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top