EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 24, 27 januari 1987


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 24
30e jaargang
27 januari 1987Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 215/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 216/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 217/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2632/86 ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge uit Deense interventievoorraden betrekking heeft, tot 75 000 ton te verhogen

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 218/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de in 1987 geldende contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 219/87 van de Commissie van 26 januari 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1634/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Portugal ingevoerde olijfolie en perskoeken en houdende vaststelling van de indicatieve plafonds voor de invoer van olijfolie en perskoeken in Portugal gedurende het jaar 1987

8

 

*

Verordening (EEG) nr. 220/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2672/86 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van artikel 39 van Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad voor het wijnoogstjaar 1986/1987

9

  

Verordening (EEG) nr. 221/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

11

  

Verordening (EEG) nr. 222/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

12

  

Verordening (EEG) nr. 223/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

14

  

Verordening (EEG) nr. 224/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren

16

  

Verordening (EEG) nr. 225/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees

19

  

Verordening (EEG) nr. 226/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 5

22

  

Verordening (EEG) nr. 227/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

25

  

Verordening (EEG) nr. 228/87 van de Commissie van 26 januari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

29

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

87/53/EEG:

 
 

*

Richtlijn 87/53/EEG van de Raad van 15 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

33

  

87/54/EEG:

 
 

*

Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten

36

  

87/55/EEG::

 
 

*

Richtlijn 87/55/EEG van de Raad van 18 december 1986 houdende vierde wijziging van Richtlijn 70/357/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake oxydatietegengaande stoffen waarvan het gebruik in levensmiddelen is toegestaan

41

  

87/56/EEG:

 
 

*

Richtlijn 87/56/EEG van de Raad van 18 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 78/1015/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorrijwielen

42

  

87/57/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 december 1986 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land

46

  

Protocole d'amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

47

  

Protocol amending the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources

49

  

87/58/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 22 december 1986 tot instelling van een aanvullende gemeenschappelijke actie voor de uitroeiing van brucellose, tuberculose en leukose bij runderen

51

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 152/87 van de Commissie van 21 januari 1987 tot vaststelling, voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 1987, van de maximumhoeveelheid van bepaalde in Spanje en Portugal in consumptie te brengen of in te voeren produkten van de sector oliën en vetten (PB nr. L 20 van 22.1.1987)

54
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top