EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:210:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 210, 7 augustus 1985


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 210
28e jaargang
7 augustus 1985Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2244/85 van de Raad van 2 augustus 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 801/85 houdende verdeling voor 1985 van de vangstquota van de Gemeenschap in de wateren van Groenland

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 2245/85 van de Raad van 2 augustus 1985 houdende bepaalde technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Antarctische wateren

2

  

Verordening (EEG) nr. 2246/85 van de Commissie van 6 augustus 1985 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

5

  

Verordening (EEG) nr. 2247/85 van de Commissie van 6 augustus 1985 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 2248/85 van de Commissie van 25 juli 1985 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de administratieve bijstand bij de uitvoer van aan de contingenteringsregeling onderworpen Emmentalkaas die onder speciale voorwaarden in de Verenigde Staten van Amerika mag worden ingevoerd

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 2249/85 van de Commissie van 2 augustus 1985 tot wijziging van Verordening nr. 467/67/EEG houdende vaststelling van de omrekeningsgetallen, de bewerkingskosten en de waarde van de bijprodukten toevallend aan de verschillende verwerkingsstadia van rijst

13

 

*

Verordening (EEG) nr. 2250/85 van de Commissie van 2 augustus 1985 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1985/1986 van de drempelprijzen in de sector rijst

14

  

Verordening (EEG) nr. 2251/85 van de Commissie van 6 augustus 1985 tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 3 tot en met 9 juni 1985

16

  

Verordening (EEG) nr. 2252/85 van de Commissie van 6 augustus 1985 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 5

18

  

Verordening (EEG) nr. 2253/85 van de Commissie van 6 augustus 1985 tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 2036/85 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van peren van oorsprong uit Spanje

21

  

Verordening (EEG) nr. 2254/85 van de Commissie van 6 augustus 1985 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

22

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

85/372/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 25 juli 1985 inzake een definitiefase voor een actie van de Gemeenschap op het gebied van telecommunicatietechnologieën - O & O-programma op het gebied van geavanceerde communicatietechnologieën voor Europa (RACE)

24

  

85/373/Euratom:

 
 

*

Besluit van de Raad van 25 juli 1985 tot aanvulling van Besluit 84/1/Euratom, EEG met het oog op de bouw van een tritiumlaboratorium

28

  

85/374/EEG:

 
 

*

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken

29

  

85/375/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 25 juli 1985 tot vaststelling van de benoemingsprocedure voor de door de Gemeenschap aan te wijzen leden van de Raad van de Europese Stichting

34
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top