EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:318:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 318, 7 december 1984


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 318
27e jaargang
7 december 1984Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3431/84 van de Raad van 4 december 1984 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage I, onder A en D, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde visserijprodukten voor het visseizoen 1985

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 3432/84 van de Raad van 4 december 1984 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde visserijprodukten voor het visseizoen 1985

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 3433/84 van de Raad van 4 december 1984 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de conservenindustrie, voor het visseizoen 1985

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 3434/84 van de Raad van 4 december 1984 houdende zevende wijziging van Verordening (EEG) nr. 320/84 inzake de vaststelling van de voor 1984 geldende voorlopige totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden in de visserijzone van de Gemeenschap en het voor de Gemeenschap voorlopig beschikbare gedeelte van deze vangsten, de verdeling van dit gedeelte over de Lid-Staten en de bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften

6

 

*

Verordening (EEG) nr. 3435/84 van de Raad van 4 december 1984 houdende verdeling van de vangstquota over de Lid-Staten voor vaartuigen die in de wateren van Zweden vissen

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 3436/84 van de Raad van 4 december 1984 tot vaststelling voor 1985 van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, van toepassing op vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

9

  

Verordening (EEG) nr. 3437/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

16

  

Verordening (EEG) nr. 3438/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

18

  

Verordening (EEG) nr. 3439/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

20

 

*

Verordening (EEG) nr. 3440/84 van de Commissie van 6 december 1984 inzake voorzieningen aan sleepnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten

23

 

*

Verordening (EEG) nr. 3441/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3433/81 met betrekking tot de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen en tot verdeling van de hoeveelheid die in de periode van 1 januari tot en met 31 december 1985 met vrijstelling van het extra bedrag kan worden ingevoerd

28

 

*

Verordening (EEG) nr. 3442/84 van de Commissie van 6 december 1984 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1244/82 ten aanzien van de datum voor het indienen van de aanvragen voor premies voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand voor het verkoopseizoen 1984/1985

30

 

*

Verordening (EEG) nr. 3443/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot wijziging, voor wat de sector melk en zuivelprodukten betreft, van Verordening (EEG) nr. 1687/76

31

 

*

Verordening (EEG) nr. 3444/84 van de Commissie van 5 december 1984 betreffende de verkoop tegen vooraf vastgestelde prijs van rozijnen en krenten van de oogst van 1983 die Griekse opslagbureaus onder zich hebben

33

  

Verordening (EEG) nr. 3445/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 19 tot en met 25 november 1984

36

  

Verordening (EEG) nr. 3446/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

38

  

Verordening (EEG) nr. 3447/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

40

  

Verordening (EEG) nr. 3448/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

41

  

Verordening (EEG) nr. 3449/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot wijziging van de uitvoerrestituties voor oliehoudende zaden

43

  

Verordening (EEG) nr. 3450/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

45

  

Verordening (EEG) nr. 3451/84 van de Commissie van 6 december 1984 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

49

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3164/84 van de Commissie van 13 november 1984 tot wijziging van kwantitatieve maxima welke voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit India werden vastgesteld (PB nr. L 297 van 15. 11. 1984)

51
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top