EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1979:331:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 331, 27 december 1979


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 331
22e jaargang
27 december 1979Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Europees Parlement

  

79/1068/EGKS, EEG, Euratom:

 
 

*

Besluit van het Europese Parlement van 16 november 1979 betreffende kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1977 en betreffende het jaarverslag van de Rekenkamer

1

  

79/1069/EEG:

 
 

*

Besluit van het Europese Parlement van 16 november 1979 over het verlenen van kwijting aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de uitvoering van verrichtingen van het Vierde Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1977

3

  

Resolutie houdende opmerkingen bij de kwijtingsbesluiten betreffende de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1977

4

  

Raad

  

79/1070/EEG:

 
 

*

Richtlijn 79/1070/EEG van de Raad van 6 december 1979 houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe belastingen

8

  

79/1071/EEG:

 
 

*

Richtlijn 79/1071/EEG van de Raad van 6 december 1979 houdende wijziging van Richtlijn 76/308/EEG betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten

10

  

79/1072/EEG:

 
 

*

Achtste Richtlijn 79/1072/EEG van de Raad van 6 december 1979 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen

11

  

Commissie

  

79/1073/EEG:

 
 

*

Richtlijn 79/1073/EEG van de Commissie van 22 november 1979 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 74/347/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende het zichtveld en de ruitewissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

20
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top