Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:441:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 441, 7 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 441

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
7 december 2018


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 441/01

Mededeling van de Commissie — Maatregelen die worden beschouwd als even doeltreffend als artikel 4 van de richtlijn bestrijding belastingontwijking

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2018/C 441/02

De EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden — Verslag van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) met het voorstel om bijlage II bij de conclusies van de Raad van 5 december 2017 te wijzigen

3

2018/C 441/03

De rol van jeugdwerk in de context van migratie- en vluchtelingenaangelegenheden — Conclusies van de Raad

5

 

Europese Commissie

2018/C 441/04

Wisselkoersen van de euro

11

2018/C 441/05

Advies van het Adviescomité voor concentraties, uitgebracht op zijn bijeenkomst van 20 juni 2018, betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.8451 — Tronox/Cristal — Rapporteur: Slovenië

12

2018/C 441/06

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur (M.8451 — Tronox/Cristal)

13

2018/C 441/07

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 4 juli 2018 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en met de werking van de EER-overeenkomst (Zaak M.8451 — Tronox/Cristal) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 4120)  ( 1 )

15

2018/C 441/08

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2018 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 53 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad voor de naam „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” (BGA)

20


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 441/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

31


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top