EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:197:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 197, 8 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 197

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
8 juni 2018


Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

531e zitting van het EESC van 17 en 18 januari 2018

2018/C 197/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „bevordering van het mkb in Europa, met bijzondere aandacht voor een horizontale wetgevende benadering van het mkb en de naleving van het „denk eerst klein”-beginsel van de Small Business Act” (verkennend advies)

1

2018/C 197/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een „alomvattende aanpak van het industriebeleid in de EU — verbetering van het ondernemingsklimaat en steun voor het concurrentievermogen van de Europese industrie” (verkennend advies)

10


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

531e zitting van het EESC van 17 en 18 januari 2018

2018/C 197/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Het jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie voor 2018”(COM(2017) 453 final)

17

2018/C 197/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ”[COM(2017) 489 final — 2017/0226 (COD)]

24

2018/C 197/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies (COM(2017) 335 final — 2017/0138 (CNS))

29

2018/C 197/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het economisch beleid in de eurozone (COM(2017) 770 final)

33

2018/C 197/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector”(COM(2017) 281 final — 2017/0123 (COD))

38

2018/C 197/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector”(COM(2017) 278 final — 2017/0121 (COD)) en het „voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen”(COM(2017) 277 final — 2017/0122 (COD))

45

2018/C 197/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Luchtvaart: een open en geconnecteerd Europa”(COM(2017) 286 final) en het „voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004”(COM(2017) 289 final — 2017/0116 (COD))

58

2018/C 197/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)”(COM(2017) 548 final — 2017/0237 (COD))

66

2018/C 197/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau”(COM(2017) 735 final — 2017/0328 (COD))

71

2018/C 197/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit”(COM(2017) 734 final — 2017/0326 (COD))

72


NL

 

Top