EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:443:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 443, 22 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 443

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
22 december 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

 

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2014-2015
Vergaderingen van 14 t/m 17 april 2014
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in PB C 132 van 23.4.2015 .
De aangenomen tekst van 16 april 2014 betreffende de kwijtingen voor het begrotingsjaar 2012 is bekendgemaakt in PB L 266 van 5.9.2014 .
AANGENOMEN TEKSTEN

1


 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Woensdag 15 april 2014

2017/C 443/01

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over consumentenbescherming — bescherming van de consument bij openbare dienstverlening (2013/2153(INI))

2

2017/C 443/02

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid (COM(2013)0740 — 2013/0361(APP))

7

2017/C 443/03

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over de onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder (2014/2005(INI))

11

2017/C 443/04

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014„Hoe kan de Europese Unie bijdragen tot de totstandkoming van een stimulerend klimaat voor het scheppen van banen door ondernemingen, bedrijven en starters?” (2013/2176(INI))

18

2017/C 443/05

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over nieuwe technologieën en open leermiddelen (2013/2182(INI))

31

 

Dinsdag 16 april 2014

2017/C 443/06

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en tot intrekking van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (2009/2212(INL))

39

2017/C 443/07

Resolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (2013/2185(INI))

40

2017/C 443/08

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van verordening van de Raad (EU, Euratom) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (05600/2014 — C7-0047/2014 — 2011/0184(APP))

46

2017/C 443/09

Resolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (2014/2020(INI))

47

 

Woensdag 17 april 2014

2017/C 443/10

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 met de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (2014/2021(INI))

49

2017/C 443/11

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het buitenlands beleid van de EU in een wereld van culturele en religieuze diversiteit (2014/2690(RSP))

53

2017/C 443/12

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over Russische druk op de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP))

58

2017/C 443/13

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (2013/2989(RSP))

64

2017/C 443/14

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over de follow-up van de Commissie van de „top 10”-raadpleging over EU-regels voor kleine en middelgrote ondernemingen (2013/2711(RSP))

70

2017/C 443/15

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over Pakistan: recente gevallen van vervolging (2014/2694(RSP))

75

2017/C 443/16

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen (2014/2695(RSP))

79

2017/C 443/17

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over de situatie in Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea) (2014/2696(RSP))

83


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Woensdag 15 april 2014

2017/C 443/18

Besluit van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))

86

2017/C 443/19

Besluit van het Europees Parlement van 15 april 2014 betreffende de stemming in het kader van procedures aangaande de immuniteit van een lid (interpretatie van artikel 166, artikel 167, lid 1, en artikel 195, lid 3 van het Reglement) (2014/2028(REG))

88

 

Dinsdag 16 april 2014

2017/C 443/20

Besluit van het Europees Parlement van 16 april 2014 tot wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (2013/2083(REG))

89

2017/C 443/21

Besluit van het Europees Parlement van 16 april 2014 tot wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Europees Parlement (2013/2259(REG))

98

2017/C 443/22

Besluit van het Europees Parlement van 16 april 2014 tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement om elektronische handtekeningen toe te staan (2014/2011(REG))

100


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Woensdag 15 april 2014

2017/C 443/23

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 13 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van 11 maart 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (C(2014)1627 — 2014/2676(DEA))

101

2017/C 443/24

P7_TA(2014)0341
Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD))
P7_TC1-COD(2013)0253
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010

102

2017/C 443/25

P7_TA(2014)0343
Technische voorschriften voor binnenschepen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0622 — C7-0266/2013 — 2013/0302(COD))
P7_TC1-COD(2013)0302
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG

105

2017/C 443/26

P7_TA(2014)0344
Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD))
P7_TC1-COD(2013)0410
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

121

2017/C 443/27

P7_TA(2014)0345
Informatie op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (gecodificeerde tekst) (COM(2013)0932 — C7-0006/2014 — 2010/0095(COD))
P7_TC1-COD(2010)0095
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie)
 ( 1 )

136

2017/C 443/28

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (COM(2013)0586 — C7-0381/2013 — 2013/0308(CNS))

151

2017/C 443/29

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (COM(2013)0922 — C7-0034/2014 — 2013/0445(NLE))

152

2017/C 443/30

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, ingediend door Italië) (COM(2014)0119 — C7-0089/2014 — 2014/2025(BUD))

178

2017/C 443/31

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, Spanje) (COM(2014)0116 — C7-0101/2014 — 2014/2027(BUD))

182

2017/C 443/32

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantieregels (herschikking) (05199/1/2014 — C7-0094/2014 — 2010/0207(COD))

186

2017/C 443/33

P7_TA(2014)0352
Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (COM(2013)0018 — C7-0022/2013 — 2013/0012(COD))
P7_TC1-COD(2013)0012
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
(Voor de EER relevante tekst)

187

2017/C 443/34

P7_TA(2014)0353
Afmetingen en gewichten van aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (COM(2013)0195 — C7-0102/2013 — 2013/0105(COD))
P7_TC1-COD(2013)0105
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
 ( 1 )

188

2017/C 443/35

P7_TA(2014)0354
Kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad 77/91/EEG, 82/891/EEG, en Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 — C7-0136/2012 — 2012/0150(COD))
P7_TC1-COD(2012)0150
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad

202

2017/C 443/36

P7_TA(2014)0355
Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaardertaken, beloningsbeleid en sancties betreft (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD))
P7_TC1-COD(2012)0168
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft

203

2017/C 443/37

P7_TA(2014)0356
Betaalrekeningen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))
P7_TC1-COD(2013)0139
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties

204

2017/C 443/38

P7_TA(2014)0357
Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (COM(2012)0352 — C7-0179/2012 — 2012/0169(COD))
P7_TC1-COD(2012)0169
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten(PRIIP'S)

205

2017/C 443/39

P7_TA(2014)0358
Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het ontwerp van verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oog op de uitbreiding van het aantal rechters bij het Gerecht (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD))
P7_TC1-COD(2011)0901B
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oog op de uitbreiding van het aantal rechters bij het Gerecht [Amendement nr. 1]

206

2017/C 443/40

P7_TA(2014)0359
Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (COM(2013)0315 — C7-0173/2013 — 2013/0166(COD))
P7_TC1-COD(2013)0166
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de uitrol van de interoperabele eCall-dienst in de hele EU

209

2017/C 443/41

P7_TA(2014)0360
Maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen (COM(2013)0147 — C7-0082/2013 — 2013/0080(COD))
P7_TC1-COD(2013)0080
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid

210

2017/C 443/42

P7_TA(2014)0361
Vervoer over de binnenwateren ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (COM(2013)0621 — C7-0265/2013 — 2013/0303(COD))
P7_TC1-COD(2013)0303
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren

211

2017/C 443/43

P7_TA(2014)0362
Landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen (COM(2013)0812 — C7-0416/2013 — 2013/0398(COD))
P7_TC1-COD(2013)0398
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad

212

2017/C 443/44

P7_TA(2014)0363
Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma „Actief en ondersteund wonen” ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de deelname van de Unie aan het door verschillende lidstaten opgezette gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Actief en ondersteund wonen (COM(2013)0500 — C7-0219/2013 — 2013/0233(COD))
P7_TC1-COD(2013)0233
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad over de deelname van de Unie aan het door verschillende lidstaten opgezette gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma „Actief en ondersteund leven”

213

2017/C 443/45

P7_TA(2014)0364
Programma voor onderzoek en ontwikkeling ter ondersteuning van onderzoek verrichtende kleine en middelgrote ondernemingen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 betreffende een voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet programma voor onderzoek en ontwikkeling ter ondersteuning van onderzoek verrichtende kleine en middelgrote ondernemingen (COM(2013)0493 — C7-0220/2013 — 2013/0232(COD))
P7_TC1-COD(2013)0232
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet programma voor onderzoek en ontwikkeling ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling verrichtende kleine en middelgrote ondernemingen

214

2017/C 443/46

P7_TA(2014)0365
Europees programma voor innovatie en onderzoek op het gebied van de metrologie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelneming van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet Europees programma voor innovatie en onderzoek op het gebied van de metrologie (COM(2013)0497 — C7-0221/2013 — 2013/0242(COD))
P7_TC1-COD(2013)0242
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelneming van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet Europees programma voor innovatie en onderzoek op het gebied van de metrologie (EMPIR)

215

2017/C 443/47

P7_TA(2014)0366
Partnerschapsprogramma voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over deelname van de Unie aan een tweede, door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschapsprogramma voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (COM(2013)0498 — C7-0222/2013 — 2013/0243(COD))
P7_TC1-COD(2013)0243
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een tweede, door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschapsprogramma voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP2)

216

2017/C 443/48

P7_TA(2014)0367
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (COM(2011)0445 — C7-0211/2011 — 2011/0204(COD))
P7_TC1-COD(2011)0204
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken

217

2017/C 443/49

P7_TA(2014)0368
Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (COM(2013)0207 — C7-0103/2013 — 2013/0110(COD))
P7_TC1-COD(2013)0110
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

218

2017/C 443/50

P7_TA(2014)0369
Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (COM(2010)0378 — C7-0179/2010 — 2010/0209(COD))
P7_TC1-COD(2010)0209
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

219

2017/C 443/51

P7_TA(2014)0370
Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (COM(2013)0505 — C7-0255/2013 — 2013/0244(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0244
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

222

2017/C 443/52

P7_TA(2014)0371
Gemeenschappelijke onderneming biogebaseerde industrieën *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (COM(2013)0496 — C7-0257/2013 — 2013/0241(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0241
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op Verordening (EU) nr. …/2014 van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

223

2017/C 443/53

P7_TA(2014)0372
Gemeenschappelijke onderneming SESAR *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR), voor wat de verlenging van de looptijd van de gemeenschappelijke onderneming tot 2024 betreft (COM(2013)0503 — C7-0254/2013 — 2013/0237(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0237
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeers-beveiligingssysteem (Sesar), voor wat de verlenging van de looptijd van de gemeenschappelijke onderneming tot 2024 betreft

224

2017/C 443/54

P7_TA(2014)0373
Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (COM(2013)0495 — C7-0259/2013 — 2013/0240(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0240
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2

225

2017/C 443/55

P7_TA(2014)0374
Gemeenschappelijke onderneming ECSEL *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de gemeenschappelijke onderneming ECSEL (COM(2013)0501 — C7-0258/2013 — 2013/0234(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0234
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming ECSEL

226

2017/C 443/56

P7_TA(2014)0375
Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 2 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad over de gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (COM(2013)0506 — C7-0256/2013 — 2013/0245(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0245
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2

227

2017/C 443/57

Besluit van het Europees Parlement van 15 april 2014 over de wijziging van het Interinstitutioneel akkoord over het Transparantieregister (2014/2010(ACI))

228

2017/C 443/58

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (17612/1/2013 — C7-0059/2014 — 2005/0214(COD))

249

2017/C 443/59

P7_TA(2014)0380
Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en […]/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (Verordening officiële controles) (COM(2013)0265 — C7-0123/2013 — 2013/0140(COD))
P7_TC1-COD(2013)0140
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermings-middelen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en …./2013 en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (Verordening officiële controles) [Am. 1]
 ( 1 )

250

2017/C 443/60

P7_TA(2014)0381
Diergezondheid ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de diergezondheid (COM(2013)0260 — C7-0124/2013 — 2013/0136(COD))
P7_TC1-COD(2013)0136
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de diergezondheid preventie en bestrijding van dierziekten die kunnen worden overgedragen op dieren of mensen[Am. 1]

393

2017/C 443/61

P7_TA(2014)0382
Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (COM(2013)0267 — C7-0122/2013 — 2013/0141(COD))
P7_TC1-COD(2013)0141
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten

611

2017/C 443/62

P7_TA(2014)0383
Veiligheid van consumentenproducten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG (COM(2013)0078 — C7-0042/2013 — 2013/0049(COD))
P7_TC1-COD(2013)0049
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad
 ( 1 )

722

2017/C 443/63

P7_TA(2014)0384
Markttoezicht op producten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EG) nr. 764/2008 en (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0075 — C7-0043/2013 — 2013/0048(COD))
P7_TC1-COD(2013)0048
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 764/2008, (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad
 ( 1 )

746

2017/C 443/64

P7_TA(2014)0385
Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening [EMIR] betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (COM(2011)0652 — C7-0359/2011 — 2011/0296(COD))
P7_TC1-COD(2011)0296
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

781

2017/C 443/65

P7_TA(2014)0386
Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking) (COM(2011)0656 — C7-0382/2011 — 2011/0298(COD))
P7_TC1-COD(2011)0298
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (herschikking)

782

2017/C 443/66

P7_TA(2014)0387
Statistieken van het goederenverkeer ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
P7_TC1-COD(2013)0278
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EG) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde

784

2017/C 443/67

P7_TA(2014)0388
Effectenafwikkeling in de EU en centrale effectenbewaarinstellingen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depositories — csd's) en houdende wijziging van Richtlijn 98/26/EG (COM(2012)0073 — C7-0071/2012 — 2012/0029(COD))
P7_TC1-COD(2012)0029
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012

785

2017/C 443/68

P7_TA(2014)0389
Uitrusting van zeeschepen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG (COM(2012)0772 — C7-0414/2012 — 2012/0358(COD))
P7_TC1-COD(2012)0358
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad

786

2017/C 443/69

P7_TA(2014)0390
Drukapparatuur ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (herschikking) (COM(2013)0471 — C7-0203/2013 — 2013/0221(COD))
P7_TC1-COD(2013)0221
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (herschikking)

787

2017/C 443/70

P7_TA(2014)0391
Beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (COM(2013)0554 — C7-0239/2013 — 2013/0268(COD))
P7_TC1-COD(2013)0268
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012, met betrekking tot de toe te passen regels aangaande het eengemaakt octrooigerecht en het Benelux-Gerechtshof

790

2017/C 443/71

P7_TA(2014)0392
Steekproefenquête inzake arbeidskrachten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (COM(2013)0155 — C7-0086/2013 — 2013/0084(COD))
P7_TC1-COD(2013)0084
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap

791

2017/C 443/72

P7_TA(2014)0393
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en bestrijding van verontreiniging ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over meerjarenfinanciering voor acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en door olie- en gasinstallaties veroorzaakte mariene verontreiniging (COM(2013)0174 — C7-0089/2013 — 2013/0092(COD))
P7_TC1-COD(2013)0092
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad over meerjarenfinanciering voor acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen en olie- en gasinstallaties veroorzaakte verontreiniging van de zee

792

 

Dinsdag 16 april 2014

2017/C 443/73

P7_TA(2014)0397
Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (herschikking) (COM(2012)0403 — C7-0197/2012 — 2012/0196(COD))
P7_TC1-COD(2012)0196
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (herschikking)

794

2017/C 443/74

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen (16651/2013 — C7-0020/2014 — 2013/0375(NLE))

903

2017/C 443/75

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen (16130/2013 — C7-0011/2014 — 2013/0388(NLE))

904

2017/C 443/76

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen (14164/1/2012 — C7-0408/2012 — 2012/0238(NLE))

905

2017/C 443/77

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat overnameaangelegenheden betreft (05290/2014 — C7-0046/2014 — 2013/0267A(NLE))

906

2017/C 443/78

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, met uitzondering van aangelegenheden die verband houden met overname (05287/2014 — C7-0044/2014 — 2013/0267B(NLE))

907

2017/C 443/79

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14187/2013 — C7-0007/2014 — 2013/0262(NLE))

908

2017/C 443/80

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (16612/2013 — C7-0486/2013 — 2013/0257(NLE))

909

2017/C 443/81

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op lokaal geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie (COM(2014)0117 — C7-0104/2014 — 2014/0064(CNS))

910

2017/C 443/82

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden (COM(2014)0171 — C7-0106/2014 — 2014/0093(CNS))

911

2017/C 443/83

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de „octroi de mer”-regeling in de Franse overzeese departementen wat betreft de toepassingsduur ervan (COM(2014)0181 — C7-0129/2014 — 2014/0101(CNS))

912

2017/C 443/84

Resolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III — Commissie (08219/2014 — C7-0146/2014 — 2014/2018(BUD))

913

2017/C 443/85

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad (05560/2/2014 — C7-0133/2014 — 2011/0398(COD))

915

2017/C 443/86

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement „Culturele Hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van besluit nr. 1622/2006/EG (05793/1/2014 — C7-0132/2014 — 2012/0199(COD))

917

2017/C 443/87

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij (06103/1/2014 — C7-0100/2014 — 2012/0216(COD))

918

2017/C 443/88

P7_TA(2014)0415
Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2012)0131 — C7-0086/2012 — 2012/0061(COD))
P7_TC1-COD(2012)0061
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”)

919

2017/C 443/89

P7_TA(2014)0416
Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (herschikking) (COM(2013)0311 — C7-0147/2013 — 2013/0162(COD))
P7_TC1-COD(2013)0162
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking)

921

2017/C 443/90

P7_TA(2014)0417
Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval met het oog op de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (COM(2013)0761 — C7-0392/2013 — 2013/0371(COD))
P7_TC1-COD(2013)0371
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval met het oog op de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
 ( 1 )

923

2017/C 443/91

P7_TA(2014)0418
Bewaking van de zeebuitengrenzen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (COM(2013)0197 — C7-0098/2013 — 2013/0106(COD))
P7_TC1-COD(2013)0106
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

931

2017/C 443/92

P7_TA(2014)0419
Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor een regeling van financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD))
P7_TC1-COD(2012)0163
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor het regelen van de financiële verantwoordelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is

932

2017/C 443/93

P7_TA(2014)0420
Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))
P7_TC1-COD(2013)0103
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn

934

2017/C 443/94

P7_TA(2014)0421
Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2012)0499 — C7-0288/2012 — 2012/0237(COD))
P7_TC1-COD(2012)0237
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

952

2017/C 443/95

P7_TA(2014)0422
Financiering van Europese politieke partijen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen (COM(2012)0712 — C7-0393/2012 — 2012/0336(COD))
P7_TC1-COD(2012)0336
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen

953

2017/C 443/96

P7_TA(2014)0423
Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (COM(2013)0639 — C7-0303/2013 — 2013/0313(COD))
P7_TC1-COD(2013)0313
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU, Euratom) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

954

2017/C 443/97

P7_TA(2014)0424
Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (COM(2013)0480 — C7-0201/2013 — 2013/0224(COD))
P7_TC1-COD(2013)0224
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide broeikasgasemissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 [Am. 1]
 ( 1 )

956

2017/C 443/98

P7_TA(2014)0425
Invasieve uitheemse soorten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (COM(2013)0620 — C7-0264/2013 — 2013/0307(COD))
P7_TC1-COD(2013)0307
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

980

2017/C 443/99

P7_TA(2014)0426
Technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COM(2013)0769 — C7-0393/2013 — 2013/0377(COD))
P7_TC1-COD(2013)0377
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

981

2017/C 443/100

P7_TA(2014)0427
Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (COM(2012)0363 — C7-0192/2012 — 2012/0193(COD))
P7_TC1-COD(2012)0193
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

982

2017/C 443/101

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van besluit van 16 april 2014 van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (05602/2014 — C7-0036/2014 — 2011/0183(CNS))

994

2017/C 443/102

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking) (05603/2014 — C7-0037/2014 — 2011/0185(CNS))

999

2017/C 443/103

P7_TA(2014)0435
Openbare diensten voor arbeidsvoorziening ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) (COM(2013)0430 — C7-0177/2013 — 2013/0202(COD))
P7_TC1-COD(2013)0202
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)

1001

2017/C 443/104

P7_TA(2014)0436
Solidariteitsfonds van de Europese Unie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2013)0522 — C7-0231/2013 — 2013/0248(COD))
P7_TC1-COD(2013)0248
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

1003

2017/C 443/105

P7_TA(2014)0437
Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (COM(2014)0066 — C7-0030/2014 — 2014/0034(COD))
P7_TC1-COD(2014)0034
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds

1004

2017/C 443/106

P7_TA(2014)0438
Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakings-activiteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (COM(2013)0472 — C7-0196/2013 — 2013/0222(COD))
P7_TC1-COD(2013)0222
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1006

2017/C 443/107

P7_TA(2014)0439
Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (COM(2013)0860 — C7-0437/2013 — 2013/0416(COD))
P7_TC1-COD(2013)0416
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië

1007

2017/C 443/108

P7_TA(2014)0440
Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad wat betreft een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (COM(2013)0250 — C7-0117/2013 — 2013/0133(COD))
P7_TC1-COD(2013)0133
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

1008

2017/C 443/109

P7_TA(2014)0441
Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (COM(2013)0042 — C7-0033/2013 — 2013/0023(COD))
P7_TC1-COD(2013)0023
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad

1009

2017/C 443/110

P7_TA(2014)0442
Honing ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing (COM(2012)0530 — C7-0304/2012 — 2012/0260(COD))
P7_TC1-COD(2012)0260
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG van de Raad inzake honing

1010

2017/C 443/111

P7_TA(2014)0443
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 inzake het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad en Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. xxx/2011 van de Raad inzake een geïntegreerd maritiem beleid (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))
P7_TC1-COD(2011)0380
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad

1011

2017/C 443/112

P7_TA(2014)0444
Europese Politieacademie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit 2005/681/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (CEPOL) (17043/2013 — C7-0435/2013 — 2013/0812(COD))
P7_TC1-COD(2013)0812
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)

1013

 

Woensdag 17 april 2014

2017/C 443/113

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie en haar lidstaten van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14783/2013 — C7-0075/2014 — 2013/0311(NLE))

1014

2017/C 443/114

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (18141/2013 — C7-0107/2014 — 2013/0427(NLE))

1015

2017/C 443/115

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de regeling tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Vorstendom Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (18116/2013 — C7-0091/2014 — 2013/0423(NLE))

1016

2017/C 443/116

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 17 april 2014 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen (COM(2013)0462 — C7-0209/2013 — 2013/0214(COD)) ( 1 )

1017

2017/C 443/117

P7_TA(2014)0449
Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD))
P7_TC1-COD(2013)0074
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning

1041

2017/C 443/118

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2015 (2014/2003(BUD))

1042

2017/C 443/119

P7_TA(2014)0451
Inbreuken op het mededingingsrecht ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (COM(2013)0404 — C7-0170/2013 — 2013/0185(COD))
P7_TC1-COD(2013)0185
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie

1047

2017/C 443/120

P7_TA(2014)0452
Overbrenging van afvalstoffen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (COM(2013)0516 — C7-0217/2013 — 2013/0239(COD))
P7_TC1-COD(2013)0239
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen

1048

2017/C 443/121

P7_TA(2014)0453
Nieuwe psychoactieve stoffen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen (COM(2013)0619 — C7-0272/2013 — 2013/0305(COD))
P7_TC1-COD(2013)0305
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen
 ( 1 )

1050

2017/C 443/122

P7_TA(2014)0454
Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug betreft (COM(2013)0618 — C7-0271/2013 — 2013/0304(COD))
P7_TC1-COD(2013)0304
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug betreft

1067


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

***

Goedkeuringsprocedure

***I

Gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing

***II

Gewone wetgevingsprocedure, tweede lezing

***III

Gewone wetgevingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond)

Amendementen van het Parlement:

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar tekstdelen worden vervangen, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top