EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:402:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 402, 27 november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 402

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
27 november 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 402/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 402/02

Zaak C-567/15: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vilniaus apygardos teismas — Litouwen) — „LitSpecMet” UAB / „Vilniaus lokomotyvų remonto depas” UAB (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 1, lid 9 — Begrip „aanbestedende dienst” — Bedrijf waarvan het kapitaal in handen is van een aanbestedende dienst — Inhousetransacties)

2

2017/C 402/03

Gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 september 2017 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Verordening (EG) nr. 6/2002 — Artikel 20, lid 1, onder c), artikel 79, lid 1, en artikelen 82, 83, 88 en 89 — Vordering wegens inbreuk — Beperking van de aan het gemeenschapsmodel verbonden rechten — Begrip„illustratie” — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 6, punt 1 — Bevoegdheid ten aanzien van de medeverweerder die gevestigd is buiten de lidstaat waar de zaak aanhangig is — Territoriale bevoegdheid van de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel — Verordening (EG) nr. 864/2007 — Artikel 8, lid 2 — Recht dat van toepassing is op vorderingen strekkende tot het gelasten van sancties en andere maatregelen)

3

2017/C 402/04

Zaak C-73/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slowakije) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 7, 8 en 47 — Richtlijn 95/46/EG — Artikelen 1, 7 en 13 — Verwerking van persoonsgegevens — Artikel 4, lid 3, VEU — Vaststelling van een lijst van persoonsgegevens — Doel — Belastingheffing — Bestrijding van belastingfraude — Rechterlijke toetsing — Bescherming van fundamentele vrijheden en rechten — Beroep in rechte afhankelijk gesteld van voorafgaand administratief bezwaar — Toelaatbaarheid van bedoelde lijst als bewijs — Voorwaarden waaronder de verwerking van persoonsgegevens geoorloofd is — Vervulling van een taak van algemeen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke)

4

2017/C 402/05

Zaak C-164/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 14, lid 2, onder b) — Levering van goederen — Auto’s — Leaseovereenkomst met koopoptie]

5

2017/C 402/06

Zaak C-273/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc. [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Zesde richtlijn (77/388/EEG) — Richtlijn 2006/112/EG — Btw-vrijstelling — Artikel 86, lid 1, onder b), en artikel 144 — Vrijstelling van rechten bij invoer voor goederen met een te verwaarlozen waarde of zonder commercieel karakter — Vrijstelling voor diensten die betrekking hebben op de invoer van goederen — Nationale regeling volgens welke de kosten van vervoer voor documenten en goederen met een te verwaarlozen waarde aan de btw worden onderworpen, ofschoon zij bijkomend zijn ten opzichte van niet-belastbare goederen]

6

2017/C 402/07

Zaak C-341/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast-Knipping [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Rechterlijke bevoegdheid — Artikel 2, lid 1 — Bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verweerder — Artikel 22, punt 4 — Exclusieve bevoegdheid voor de registratie en de geldigheid van intellectuele-eigendomstitels — Geding om te bepalen of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd]

6

2017/C 402/08

Zaak C-437/16 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 5 oktober 2017 — Wolf Oil Corp. / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), SCT Lubricants UAB (Hogere voorziening — Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk CHEMPIOIL — Ouder beeldmerk CHAMPION — Afwijzing van de oppositie)

7

2017/C 402/09

Zaak C-405/17 P: Hogere voorziening, ingesteld op 4 juli 2017 door Krassimira Georgieva Mladenova tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 april 2017 in zaak T-814/16, Krassimira Georgieva Mladenova / Europees Parlement

7

2017/C 402/10

Zaak C-492/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Tübingen (Duitsland) op 11 augustus 2017 — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

8

2017/C 402/11

Zaak C-493/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverfassungsgericht (Duitsland) op 15 augustus 2017 — Heinrich Weiss e.a.

9

2017/C 402/12

Zaak C-511/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) op 21 augustus 2017 — Lintner Györgyné / UniCredit Bank Hungary Zrt.

11

2017/C 402/13

Zaak C-527/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) op 5 september 2017 — LN

11

2017/C 402/14

Zaak C-532/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg (Duitsland) op 11 september 2017 — Wolfgang Wirth e.a. / Thomson Airways Ltd.

12

2017/C 402/15

Zaak C-540/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 15 september 2017 — Bondsrepubliek Duitsland / Adel Hamed

13

2017/C 402/16

Zaak C-541/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 15 september 2017 — Bondsrepubliek Duitsland / Amar Omar

14

2017/C 402/17

Zaak C-544/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 september 2017 door BPC Lux 2 Sàrl e.a. tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 19 juli 2017 in zaak T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl e.a. / Europese Commissie

15

2017/C 402/18

Zaak C-554/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Svea hovrätt (Zweden) op 21 september 2017 — Rebecka Jonsson / Société du Journal L’Est Républicain

15

2017/C 402/19

Zaak C-555/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 22 september 2017 — 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet

16

2017/C 402/20

Zaak C-557/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 22 september 2017– Y.Z. e.a., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2017/C 402/21

Zaak C-567/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 26 september 2017 — UAB „Bene Factum” / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17

2017/C 402/22

Zaak C-571/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Amsterdam (Nederland) op 28 september 2017 — Openbaar Ministerie tegen Samet Ardic

18

2017/C 402/23

Zaak C-591/17: Beroep ingesteld op 12 oktober 2017 — Republiek Oostenrijk / Bondsrepubliek Duitsland

18

2017/C 402/24

Zaak C-347/15: Beschikking van de president van het Hof van 29 augustus 2017 — Europese Commissie / Republiek Oostenrijk

19

2017/C 402/25

Zaak C-592/16: Beschikking van de president van het Hof van 14 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons — België) — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL / Belgische Staat

20

2017/C 402/26

Zaak C-130/17: Beschikking van de president van het Hof van 11 september 2017 — Europese Commissie / Republiek Bulgarije

20

 

Gerecht

2017/C 402/27

Zaak T-211/14 RENV: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Klement/BHIM — Bullerjan (Vorm van een oven) („Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Driedimensionaal Uniemerk — Vorm van een oven — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Aard van het gebruik van het merk — Vorm die op onderdelen afwijkt zonder dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd”)

21

2017/C 402/28

Zaak T-233/15: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Cofra/EUIPO — Armand Thiery (1841) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk 1841 — Ouder nationaal woordmerk AD-1841-TY — Relatieve weigeringsgrond — Normaal gebruik van het oudere merk — Inaanmerkingneming van aanvullende bewijzen — Artikel 57, lid 2, en artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 64, lid 2, en artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Regel 40, lid 6, van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 19, lid 2, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430] — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 18, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening 2017/1001) — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001)”]

22

2017/C 402/29

Zaak T-435/15: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Kolachi Raj Industrial / Commissie [„Dumping — Invoer van rijwielen verzonden vanuit Cambodja, Pakistan en de Filipijnen — Uitbreiding van het op de invoer van rijwielen van oorsprong uit China ingestelde definitieve antidumpingrecht tot die invoer — Uitvoeringsverordening (EU) 2015/776 — Artikel 13, lid 2, onder a) en b), van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Assemblage — Herkomst en oorsprong van rijwielonderdelen — Certificaten van oorsprong — Ontoereikende bewijskracht — Fabricagekosten van de rijwielonderdelen”]

23

2017/C 402/30

Zaak T-670/15: Arrest van het Gerecht van 11 oktober 2017 — Osho Lotus Commune/EUIPO — Osho International Foundation (OSHO) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk OSHO — Absolute weigeringsgrond — Geen beschrijvend karakter — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001] — Geen strijdigheid met de openbare orde — Artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder f), van verordening (EU) 2017/1001]”]

24

2017/C 402/31

Zaak T-184/16: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2017 — NRJ Group/EUIPO — Sky International (SKY ENERGY) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk SKY ENERGY — Ouder Uniewoordmerk NRJ — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

24

2017/C 402/32

Zaak T-281/16: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Solelec e.a. / Parlement [„Overheidsopdrachten voor werken — Aanbestedingsprocedure — Elektriciteitswerkzaamheden (sterkstroom) in het kader van het project voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer van het Parlement in Luxemburg — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Kennelijk onjuiste beoordeling — Selectiecriteria — Technische en beroepsbekwaamheid — Gunningscriteria — Abnormaal lage inschrijving — Contractwaarde”]

25

2017/C 402/33

Zaak T-316/16: Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-554S) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk SDC-554S — Niet-ingeschreven ouder nationaal woordmerk SDC-554S — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] — Bewijzen van de inhoud van het nationale recht — Regel 19, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7, lid 2, onder d), van gedelegeerde verordening (EU) 2017/143] — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001]”]

26

2017/C 402/34

Zaak T-317/16: Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk SDC-888TII RU — Niet-ingeschreven ouder nationaal woordmerk SDC-888TII RU — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] — Bewijzen van de inhoud van het nationale recht — Regel 19, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7, lid 2, onder d), van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430] — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001]”]

27

2017/C 402/35

Zaak T-318/16: Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-444S) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk SDC-444S — Niet-ingeschreven ouder nationaal woordmerk SDC-444S — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] — Bewijzen van de inhoud van het nationale recht — Regel 19, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7, lid 2, onder d), van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430] — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001]”]

28

2017/C 402/36

Zaak T-382/16: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Asna/EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk ASNA WINGS — Ouder Beneluxwoordmerk WINGS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 47, leden2 en 3, van verordening 2017/1001) — Voor het eerst voor het Gerecht aangedragen bewijsmateriaal”]

28

2017/C 402/37

Zaak T-386/16: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2017 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO — Zanini Porte (silente PORTE & PORTE) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk silente PORTE & PORTE — Normaal gebruik — Plaats van het gebruik — Aard van het gebruik — Gebruik door derden — Vervallenverklaring — Rechten van de verdediging — Artikelen 75 en 76 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009”]

29

2017/C 402/38

Zaak T-434/16: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2017 — Sensi Vigne & Vini/EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk CONTADO DEL GRIFO — Ouder Uniebeeldmerk EL GRIFO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

30

2017/C 402/39

Zaak T-572/16: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2017 — Brouillard / Commissie („Openbare dienst — Aanwerving — Aankondiging van vergelijkend onderzoek — Algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD 306/15 — Franstalige juristen-linguïsten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie — Online-aanmelding — Preselectie op basis van kwalificaties — Vereiste diploma’s — Onderwijsniveau dat overeenkomt met een volledige juridische opleiding aan een Belgische, een Franse of een Luxemburgse universiteit — Diploma master 2 in recht, economie, beleid, vermelding privaatrecht, specialiteit jurist-linguïst — Afgifte na een „bevestiging van de verworven ervaring” — Niet-toelating tot de toetsen van een vergelijkend onderzoek — Beroep tot nietigverklaring — Inhoud van het verzoekschrift — Niet-ontvankelijkheid — Beroepsbekwaamheid — Vereiste van een volledige juridische opleiding — Erkenning van diploma’s”)

30

2017/C 402/40

Zaak T-656/16: Arrest van het Gerecht van 3 oktober 2017 — PM / ECHA („REACH — Vergoeding verschuldigd voor de registratie van een stof — Lagere vergoeding voor mkb’s — Vaststelling van de grootte van de onderneming — Controle door het ECHA van de aangifte van de onderneming — Verzoek om bewijs van de mkb-status — Besluit waarbij een vergoeding voor administratieve kosten wordt opgelegd”)

31

2017/C 402/41

Zaak T-704/16: Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2017 — Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk SCATTER SLOTS — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001]”]

32

2017/C 402/42

Zaak T-878/16: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2017 — Karelia/EUIPO (KARELIA) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk KARELIA — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

32

2017/C 402/43

Zaak T-737/14 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 28 september 2017 — Vnesheconombank / Raad („Kort geding — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

33

2017/C 402/44

Zaak T-170/16: Beschikking van het Gerecht van 11 oktober 2017 — Guardian Glass España, Central Vidriera/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Door een lagere overheid van een lidstaat verleende belastingvoordelen — Steunregeling die onverenigbaar met de interne markt is verklaard — Uitvoering van de beschikking — Verplichting tot het onderzoeken van de individuele situatie van de begunstigden — Geen standpuntbepaling van de Commissie — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

34

2017/C 402/45

Zaak T-207/16: Beschikking van het Gerecht van 28 september 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Nooit vastgestelde handelingen — Verzoek om afdoening zonder beslissing — Verzoek om het verzoekschrift aldus uit te leggen dat het betrekking heeft op een andere handeling dan de bestreden handelingen — Afwijzing — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

34

2017/C 402/46

Zaak T-366/16: Beschikking van het Gerecht van 27 september 2017 — Gaki / Europol („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Niet-inachtneming van de vormvereisten — Verzoeken tot verkrijging van een bevel — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Kennelijke onbevoegdheid — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)

35

2017/C 402/47

Zaak T-841/16: Beschikking van het Gerecht van 10 oktober 2017 — Alex/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Financiering van een project voor stedelijke ontwikkeling — Klacht — Vooronderzoek — Besluit van de Commissie waarbij wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun — Beroep waarmee wordt opgekomen tegen de gegrondheid van het besluit van de Commissie — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

36

2017/C 402/48

Zaak T-211/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 29 september 2017 — Amplexor Luxembourg / Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten voor diensten — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

36

2017/C 402/49

Zaak T-244/17 R II: Beschikking van de president van het Gerecht van 19 september 2017 — António Conde & Companhia/Commissie („Voorlopige maatregelen — Vissersvaartuig — Visserijorganisatie van het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan — Ontvankelijkheid — Nieuwe feiten — Gewijzigde omstandigheden — Verzoek in kort geding — Geen belang”)

37

2017/C 402/50

Zaak T-579/17 R: Beschikking van de vicepresident van het Gerecht van 26 september 2017 — Wall Street Systems UK / ECB („Kort geding — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbestedingsprocedure — Levering van een cashmanagementsysteem — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Verzoek tot opschorting van de uitvoering — Geen spoedeisendheid”)

37

2017/C 402/51

Zaak T-156/17: Beroep ingesteld op 11 september 2017 — L / Parlement

38

2017/C 402/52

Zaak T-520/17: Beroep ingesteld op 6 augustus 2017 — Gestvalor 2040 e.a./GAR

39

2017/C 402/53

Zaak T-553/17: Beroep ingesteld op 16 augustus 2017 — Cambra Abaurrea/Parlement e.a.

39

2017/C 402/54

Zaak T-585/17: Beroep ingesteld op 29 augustus 2017 — Alonso Goñi e.a./GAR

40

2017/C 402/55

Zaak T-596/17: Beroep ingesteld op 4 september 2017 — Balti Gaas / Commissie

41

2017/C 402/56

Zaak T-617/17: Beroep ingesteld op 7 september 2017 — Vialto Consulting / Commissie

42

2017/C 402/57

Zaak T-620/17: Beroep ingesteld op 8 september 2017 — Teollisuuden Voima / Commissie

43

2017/C 402/58

Zaak T-642/17: Beroep ingesteld op 21 september 2017 — González Buñuel e.a./GAR

44

2017/C 402/59

Zaak T-648/17: Beroep ingesteld op 22 september 2017 — Dadimer e.a./GAR

45

2017/C 402/60

Zaak T-649/17: Beroep ingesteld op 25 september 2017 — ViaSat / Commissie

45

2017/C 402/61

Zaak T-651/17: Beroep ingesteld op 22 september 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Verfspuit)

46

2017/C 402/62

Zaak T-655/17: Beroep ingesteld op 25 september 2017 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

47

2017/C 402/63

Zaak T-656/17: Beroep ingesteld op 25 september 2017 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

48

2017/C 402/64

Zaak T-658/17: Beroep ingesteld op 21 september 2017 — Stichting Against Child Trafficking / OLAF

48

2017/C 402/65

Zaak T-665/17: Beroep ingesteld op 27 september 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)

49

2017/C 402/66

Zaak T-672/17: Beroep ingesteld op 25 september 2017 — Mamas and Papas/EUIPO — Wall-Budden (Stootranden voor kinderbedjes)

50

2017/C 402/67

Zaak T-676/17: Beroep ingesteld op 2 oktober 2017 — UN / Commissie

51

2017/C 402/68

Zaak T-681/17: Beroep ingesteld op 2 oktober 2017 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi)

52

2017/C 402/69

Zaak T-682/17: Beroep ingesteld op 2 oktober 2017 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (khadi Naturprodukte aus Indien)

52

2017/C 402/70

Zaak T-683/17: Beroep ingesteld op 2 oktober 2017 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)

53

2017/C 402/71

Zaak T-691/17: Beroep ingesteld op 28 september 2017 — hoechstmass Balzer/EUIPO (Vorm van een meetlint)

54

2017/C 402/72

Zaak T-694/17: Beroep ingesteld op 10 oktober 2017 — Link Entertainment/EUIPO — García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)

55

2017/C 402/73

Zaak T-74/17: Beschikking van het Gerecht van 2 oktober 2017 — Danjaq/EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)

55


 

Rectificaties

2017/C 402/74

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak T-499/17 ( PB C 330 van 2.10.2017 )

56

2017/C 402/75

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak T-501/17 ( PB C 338 van 9.10.2017 )

57


NL

 

Top