Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 59, 15 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 59

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
15 februari 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 059/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 059/2

Zaak C-586/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 november 2015 door Lotte Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 september 2015 in zaak T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

2

2016/C 059/3

Zaak C-595/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 november 2015 door National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 4 september 2015 in zaak T-577/12, NIOC e.a./Raad van de Europese Unie

3

2016/C 059/4

Zaak C-626/15: Beroep ingesteld op 23 november 2015 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

5

2016/C 059/5

Zaak C-633/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 30 november 2015 — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Zaak C-640/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Ierland) op 2 december 2015 — Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Zaak C-657/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 december 2015 door Viasat Broadcasting UK Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 september 2015 in zaak T-674/11, TV2/Danmark A/S/Europese Commissie

8

2016/C 059/8

Zaak C-659/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hanseatische Oberlandesgericht te Bremen (Duitsland) op 9 december 2015 — Strafzaak tegen Robert Caldararu

9

2016/C 059/9

Zaak C-660/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 december 2015 door Viasat Broadcasting UK Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 september 2015 in zaak T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Europese Commissie

9

2016/C 059/10

Zaak C-665/15: Beroep ingesteld op 14 december 2015 — Europese Commissie/Portugese Republiek

10

 

Gerecht

2016/C 059/11

Zaak T-486/11: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — Orange Polska/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Poolse telecommunicatiemarkt — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 102 VWEU wordt vastgesteld — Voorwaarden opgelegd door de traditionele exploitant voor de toegang tegen vergoeding van nieuwe exploitanten tot het netwerk en wholesalebreedbanddiensten — Legitiem belang om een inbreuk vast te stellen — Geldboeten — Motiveringsplicht — Ernst van de inbreuk — Verzachtende omstandigheden — Evenredigheid — Volledige rechtsmacht — Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006”)

12

2016/C 059/12

Zaak T-242/12: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — SNCF/Commissie („Staatssteun — Steun die door Frankrijk ten uitvoer is gelegd ten gunste van Sernam SCS — Herstructurerings- en herkapitalisatiesteun, garanties en kwijtschelding van de schulden van Sernam SA door de SNCF — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Misbruik van steun — Terugvordering — Economische continuïteit — Criterium van de particuliere investeerder”)

13

2016/C 059/13

Zaak T-275/13: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — Italië/Commissie [„Taalregeling — Aankondiging van een algemeen vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van administrateurs — Keuze van de tweede taal uit drie talen — Taal voor de communicatie met de kandidaten van het vergelijkend onderzoek — Verordening nr. 1 — Artikelen 1 quinquies, lid 1, 27, eerste alinea, en 28, sub f), van het Statuut — Beginsel van non-discriminatie — Evenredigheid”]

13

2016/C 059/14

Zaak T-295/13: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — Italië/Commissie [„Taalregeling — Rectificaties van de aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van administrateurs — Nieuwe procedures voor vergelijkende onderzoeken — Keuze van de tweede taal uit drie talen — Verordening nr. 1 — Artikelen 1 quinquies, lid 1, 27 en 28, sub f), van het Statuut — Beginsel van non-discriminatie — Evenredigheid”]

14

2016/C 059/15

Zaak T-510/13: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — Italië/Commissie [„Taalregeling — Aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van vertalers — Keuze van de tweede taal uit drie talen — Taal voor de communicatie met de kandidaten van de vergelijkende onderzoeken — Verordening nr. 1 — Artikelen 1 quinquies, lid 1, 27 en 28, sub f), van het Statuut — Beginsel van non-discriminatie — Evenredigheid”]

15

2016/C 059/16

Gevoegde zaken T-515/13 en T-719/13: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — Spanje/Commissie („Staatssteun — Scheepsbouw — Fiscale bepalingen die van toepassing zijn op bepaalde overeenkomsten voor de financiering en aankoop van schepen — Besluit waarbij de steun gedeeltelijk onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de gedeeltelijke terugvordering ervan wordt gelast — Beroep tot nietigverklaring — Individueel geraakt — Ontvankelijkheid — Voordeel — Selectiviteit — Ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten — Aantasting van de mededinging — Motiveringsplicht”)

16

2016/C 059/17

Zaak T-624/14: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — Bice International/BHIM — Bice (bice) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk bice — Ouder nationaal beeldmerk 1926 BiCE RISTORANTE — Geen normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009”)

17

2016/C 059/18

Zaak T-79/15: Arrest van het Gerecht van 17 december 2015 — Olympus Medical Systems/BHIM (3D) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk 3D — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

17

2016/C 059/19

Zaak T-673/14: Beschikking van het Gerecht van 8 december 2015 — Italië/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Transport — Oprichting van Airport Handling SpA — Besluit tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure van artikel 108, lid 2, VWEU — Niet voor beroep vatbare handeling — Steunmaatregel die volledig tot uitvoering is gebracht op de datum van instelling van het beroep — Niet-ontvankelijkheid”)

18

2016/C 059/20

Zaak T-224/15: Beschikking van het Gerecht van 10 december 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement („Beroep tot nietigverklaring — Overheidsopdrachten voor werken — Aanbestedingsprocedure — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Intrekking van de bestreden handeling — Afdoening zonder beslissing”)

18

2016/C 059/21

Zaak T-543/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 17 december 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA [„Kort geding — REACH — Aanbieden op de markt en gebruik van biociden — Opname van een vennootschap als leverancier van een werkzame stof op de lijst van artikel 95 van verordening (EU) nr. 528/2012 — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”]

19

2016/C 059/22

Zaak T-669/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 17 december 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA [„Kort geding — REACH — Aanbieden op de markt en gebruik van biociden — Opname van een vennootschap als leverancier van een werkzame stof op de lijst van artikel 95 van verordening (EU) nr. 528/2012 — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”]

20

2016/C 059/23

Zaak T-600/15: Beroep ingesteld op 22 oktober 2015 — PAN Europe e.a./Commissie

20

2016/C 059/24

Zaak T-630/15: Beroep ingesteld op 10 november 2015 — Scandlines Danmark en Scandlines Duitsland/Commissie

21

2016/C 059/25

Zaak T-631/15: Beroep ingesteld op 11 november 2015 — Stena Line Scandinavia/Commissie

22

2016/C 059/26

Zaak T-673/15: Beroep ingesteld op 19 november 2015 — Guardian Europe/Europese Unie

23

2016/C 059/27

Zaak T-682/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 november 2015 door Patrick Wanègue tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 september 2015 in zaak F-21/15, Wanègue/Comité van de Regio’s

24

2016/C 059/28

Zaak T-684/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 november 2015 door Roderich Weissenfels tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 september 2015 in zaak F-92/14, Weissenfels/Parlement

26

2016/C 059/29

Zaak T-688/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2015 door Peter Schönberger tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 september 2015 in zaak F-14/12 RENV, Schönberger/Rekenkamer

27

2016/C 059/30

Zaak T-692/15: Beroep ingesteld op 25 november 2015 — HTTS/Raad

28

2016/C 059/31

Zaak T-698/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 december 2015 door Juha Tapio Silvan tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 september 2015 in zaak F-83/14, Silvan/Commissie

28

2016/C 059/32

Zaak T-705/15: Beroep ingesteld op 2 december 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Raad

30

2016/C 059/33

Zaak T-707/15: Beroep ingesteld op 3 december 2015 — Souruh/Raad

30

2016/C 059/34

Zaak T-708/15: Beroep ingesteld op 3 december 2015 — Cham en Bena Properties/Raad

31

2016/C 059/35

Zaak T-709/15: Beroep ingesteld op 3 december 2015 — Almashreq Investment Fund/Raad

32

2016/C 059/36

Zaak T-710/15: Beroep ingesteld op 3 december 2015 — Drex Technologies/Raad

32

2016/C 059/37

Zaak T-711/15: Beroep ingesteld op 3 december 2015 — Othman/Raad

33

2016/C 059/38

Zaak T-712/15: Beroep ingesteld op 3 december 2015 — Crédit Mutuel Arkéa/ECB

33

2016/C 059/39

Zaak T-714/15: Beroep ingesteld op 2 december 2015 — Makhlouf/Raad

34

2016/C 059/40

Zaak T-715/15: Beroep ingesteld op 4 december 2015 — BBY Solutions/BHIM — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Zaak T-716/15: Beroep ingesteld op 30 november 2015 — Gallardo Blanco/BHIM — Expasa Agricultura y Ganadería (Weergave van het ijzer van een paardenbit in de vorm van een H)

36

2016/C 059/42

Zaak T-718/15: Beroep ingesteld op 9 december 2015 — PTC Therapeutics International/EMA

37

2016/C 059/43

Zaak T-719/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 december 2015 door LP tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 september 2015 in zaak F-73/14, LP/Europol

37

2016/C 059/44

Zaak T-720/15: Beroep ingesteld op 4 december 2015 — Commissie/CINAR

38

2016/C 059/45

Zaak T-722/15: Beroep ingesteld op 4 december 2015 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Commissie

38

2016/C 059/46

Zaak T-723/15: Beroep ingesteld op 4 december 2015 — Genossenschaftsverband Bayern/Commissie

40

2016/C 059/47

Zaak T-727/15: Beroep ingesteld op 14 december 2015 — Justice & Environment/Commissie

41

2016/C 059/48

Zaak T-729/15: Beroep ingesteld op 17 december 2015 — MSD Animal Health Innovation en Intervet international/EMA

41

2016/C 059/49

Zaak T-737/15: Beroep ingesteld op 18 december 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products/Commissie

42

2016/C 059/50

Zaak T-738/15: Beroep ingesteld op 18 december 2015 — Aurubis e.a./Commissie

43

2016/C 059/51

Zaak T-743/15: Beroep ingesteld op 21 december 2015 — Vinnolit/Commissie

44

2016/C 059/52

Zaak T-745/15: Beroep ingesteld op 22 december 2015 — FH Scorpio/BHIM — Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Zaak T-746/15: Beroep ingesteld op 22 december 2015 — Biofa/Commissie

46

2016/C 059/54

Zaak T-750/15: Beroep ingesteld op 22 december 2015 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft e.a./Commissie

47

2016/C 059/55

Zaak T-755/15: Beroep ingesteld op 30 december 2015 — Luxemburg/Commissie

48

2016/C 059/56

Zaak T-756/15: Beroep ingesteld op 21 december 2015 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/BHIM — Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Zaak T-759/15: Beroep ingesteld op 29 december 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie

49

2016/C 059/58

Zaak T-760/15: Beroep ingesteld op 23 december 2015 — Nederland/Commissie

50

2016/C 059/59

Zaak T-482/15: Beschikking van het Gerecht van 7 december 2015 — Ahrend Furniture/Commissie

51

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 059/60

Zaak F-148/15: Beroep ingesteld op 21 december 2015 — ZZ/Commissie

52

2016/C 059/61

Zaak F-151/15: Beroep ingesteld op 23 december 2015 — ZZ/Commissie

52


NL

 

Top