EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:242:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 242, 23 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 242

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
23 juli 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

504e zitting van het EESC van 21 en 22 januari 2015

2015/C 242/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Herziening van de EU-Centraal-Azië-strategie — Bijdrage van het maatschappelijk middenveld (verkennend advies)

1

2015/C 242/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de integratie van vrouwelijke migranten op de arbeidsmarkt (initiatiefadvies)

9

2015/C 242/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De opkoop van landbouwgrond — Een waarschuwing voor Europa en een bedreiging voor agrarische familiebedrijven (initiatiefadvies)

15

2015/C 242/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de situatie na het aflopen van de melkquotaregeling in 2015 (initiatiefadvies)

24

2015/C 242/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Overgevoeligheid voor elektromagnetische straling (initiatiefadvies)

31

2015/C 242/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de situatie en voorwaarden voor de werking van het maatschappelijk middenveld in Turkije

34


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

504e zitting van het EESC van 21 en 22 januari 2015

2015/C 242/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2014) 557 final — 2014/0256 (COD))

39

2015/C 242/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Zesde verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie: investeren in groei en werkgelegenheid (COM(2014) 473 final)

43

2015/C 242/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels (COM(2014) 215 final)

48

2015/C 242/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (COM(2014) 556 final — 2014/0255 (COD)) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (COM(2014) 558 final — 2014/0257 (COD))

54

2015/C 242/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Naar een bloeiende data-economie”(COM(2014) 442 final)

61

2015/C 242/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (codificatie) (COM(2014) 318 final — 2014/0164 (COD))

66


NL

 

Top