EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 170, 5 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 170

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
5 juni 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

494e zitting van het EESC van 10 en 11 december 2013

2014/C 170/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité „Naar een macroregionale strategie van de EU ter ontwikkeling van de economische, sociale en territoriale samenhang in het Middellandse Zeegebied” (initiatiefadvies)

1

2014/C 170/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over statistische instrumenten voor het meten van vrijwilligerswerk (initiatiefadvies)

11

2014/C 170/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over meting van sociale impact (initiatiefadvies)

18

2014/C 170/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Europees minimuminkomen en armoede-indicatoren (initiatiefadvies)

23

2014/C 170/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de uitdagingen voor de Europese technische industrie (machinebouw, elektriciteit, elektronica en metaalbewerking) in een veranderende wereldeconomie (initiatiefadvies)

32

2014/C 170/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Europese sector voor onderhoud, reparatie en verbouwing van schepen: een veerkrachtige, internationaal concurrerende sector die het EU-beleid voor duurzame groei respecteert (initiatiefadvies)

38


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

494e zitting van het EESC van 10 en 11 december 2013

2014/C 170/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2013) 522 final — 2013/0248 (COD))

45

2014/C 170/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen (COM(2013) 615 final — 2013/0306 (COD))

50

2014/C 170/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Schaduwbankieren — Het aanpakken van nieuwe bronnen van risico in de financiële sector (COM(2013) 614 final)

55

2014/C 170/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het pakket Investeringen in innovatie (COM(2013) 494 final COM(2013) 493 final — 2013/0232 (COD) COM(2013) 495 final — 2013/0240 (NLE) COM(2013) 496 final — 2013/0241 (NLE) COM(2013) 497 final — 2013/0242 (COD) COM(2013) 498 final — 2013/0243 (COD) COM(2013) 500 final — 2013/0233 (COD) COM(2013) 501 final — 2013/0234 (NLE) COM(2013) 503 final — 2013/0237 (NLE) COM(2013) 505 final — 2013/0244 (NLE) COM(2013) 506 final — 2013/0245 (NLE))

61

2014/C 170/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal”(COM(2013) 401 final)

68

2014/C 170/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (COM(2013) 512 final — 2013/0246 (COD))

73

2014/C 170/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (COM(2013) 550 final — 2013/0265 (COD)) en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (COM(2013) 547 final — 2013/0264 (COD))

78

2014/C 170/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (COM(2013) 534 final)

85

2014/C 170/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het actieplan voor de Europese staalindustrie (COM(2013) 407 final)

91

2014/C 170/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Europees Jaar van de ontwikkeling (2015)

98

2014/C 170/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de diergezondheid (COM(2013) 260 final — 2013/0136 (COD)) het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD)) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD))

104

2014/C 170/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2013) 521 final — 2013/0247 (COD))

110

2014/C 170/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (COM(2013) 516 final — 2013/0239 (COD))

113

2014/C 170/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten, het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking) en de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Het gemeenschappelijk Europees luchtruim sneller ten uitvoer leggen (COM(2013) 408 final — COM(2013) 409 final — 2013/0187 (COD) en COM(2013) 410 final — 2013/0186 (COD))

116


NL

 

Top