EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:366:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 366, 14 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.366.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 366

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
14 december 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 366/1

Mededeling van de Commissie — Tegenwaarden van de toepassingsdrempels van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

1

2013/C 366/2

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6984 — EPH/Stredoslovenská Energetika) ( 1 )

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 366/3

Wisselkoersen van de euro

4

2013/C 366/4

Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad

5

2013/C 366/5

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2013/C 366/6

Lijst van nationale autoriteiten aangewezen overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

11

2013/C 366/7

Lijst van nationale autoriteiten aangewezen overeenkomstig artikel 30, lid 3, van Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

28

2013/C 366/8

Informatienota — Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik: Informatie betreffende maatregelen die door de lidstaten overeenkomstig artikel 8 zijn vastgesteld

33


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2013/C 366/9

Bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

35

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2013/C 366/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.7041 — Clariant/Tasnee/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

36

2013/C 366/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.7126 — Hellman & Friedman/Scout24) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

37

2013/C 366/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.7072 — TF1/Sodexo/STS Evènements JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

38

2013/C 366/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.7121 — E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

39


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top