EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:358:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 358, 7 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.358.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 358

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
7 december 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 358/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.7038 — Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) (1)

1

2013/C 358/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.7043 — GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) (1)

1

2013/C 358/03

Mededeling van de Commissie inzake de niet-aangevraagde hoeveelheid die moet worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2014 vastgestelde hoeveelheid voor bepaalde contingenten die de Unie heeft geopend voor producten van de sector pluimveevlees

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2013/C 358/04

Besluit van de Raad van 2 december 2013 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats voor Kroatië, Hongarije, Portugal en het Verenigd Koninkrijk

3

2013/C 358/05

Besluit van de Raad van 2 december 2013 houdende benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

5

 

Europese Commissie

2013/C 358/06

Wisselkoersen van de euro

9

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2013/C 358/07

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de voorstellen van de Commissie voor een verordening betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en een verordening betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

10

2013/C 358/08

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de mededeling van de Commissie over een „Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 — Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw”

13

2013/C 358/09

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel van de Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures

15

2013/C 358/10

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de mededeling van de Commissie over „De digitale agenda voor Europa — Europese groei bevorderen op basis van digitale technologieën”

17

2013/C 358/11

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG, Verordening (EG) nr. 1321/2007 van de Commissie, Verordening (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie en artikel 19 van Verordening (EU) nr. 996/2010

19


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2013/C 358/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6927 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

22

2013/C 358/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6817 — Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

24


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top